Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Schermenproject

Bedoeling van dit project van de Werkgroep Senioren resp. Werkgroep VonderXL (2015-2018) was om een zgn. ‘digitaal plein’ op te zetten waar met name 55-plussers uit de wijk elkaar via pc, tablet of smartphone zouden kunnen ontmoeten. Zo zouden zij activiteiten en informatie vanuit de wijk (en daarbuiten) kunnen vinden, en zo nodig hulp vragen aan elkaar, bij Lokaal+ (Summa College) of aan een zorgaanbieder. Ook een alarmeringssysteem zou binnen zo’n systeem kunnen worden opgezet. Het scherm was geen doel op zichzelf, maar zou een leuk en handig hulpmiddel moeten zijn om mee te kunnen doen in de wijk en in de samenleving, en om zo lang mogelijk in de wijk te kunnen blijven wonen.

Uiteindelijk bleek het Schermenproject technisch moeilijk te realiseren. Bovendien was er binnen de doelgroep weinig draagvlak voor het schermenproject.