Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Reactie Parkeeronderzoek Vogelzangterrein

Aan: de gemeente Eindhoven

Van: Wijkvereniging Vonderkwartier

datum: 22 Oktober 2018

Betreft: Parkeeronderzoek Vogelzangterrein

Geachte heer,
In september heeft u aan de wijkvereniging Vonderkwartier het Parkeeronderzoek Vogelzangterrein toegezonden. Hier hadden wij om gevraagd. Het dateert reeds van maart 2018. Wij begrijpen niet wat er zo pikant aan is om dit stuk zo lang niet vrij te geven. Ons inziens is het allerbeste wanneer dit soort info tijdig wordt gedeeld met belanghebbenden.

Nu het onderzoek zelf. Er is op vele momenten gemeten. Dat is op zichzelf prima, zodat het een zo betrouwbaar mogelijk beeld geeft. De opzet van het onderzoek begrijpen we: Dit is het gebied- Vogelzangterrein- daar gaan we bouwen- dus vervallen daar alle parkeerplaatsen. We (de gemeente) gaan kijken waar die die parkeerders naar toe kunnen. Het zijn met name moskeebezoekers en stadsrecreanten, enz. PSV wordt buiten beschouwing gelaten. Het onderzoek formuleert dan het advies om ‘Parking Philips Stadion ‘aan te bieden als alternatief voor de komen te vervallen parkeerplaatsen op het Vogelzangterrein.

Ons commentaar:
In algemene zin vinden we dat de rapportage op een nogal laconieke wijze oplossingen aandraagt voor de teruggang in het aantal parkeerplaatsen in de wijk. Het komt erop neer dat het goed komt als de gemeente maar zorgt voor goede voorlichting aan parkeerders. Wij denken dat parkeerders in de praktijk eigenzinniger zijn. Zeker de suggestie van parkeren in de parkeergarage van PSV zal voor veel parkeerders niet aantrekkelijk zijn.
Specifiek hebben we nog de volgende opmerkingen:

  • Uit het onderzoek gaat u uit van 10 parkeerplaatsen in de Albertina van Nassaustraat. Deze zijn zo aangelegd (10 vakken). Maar de mensen parkeren als sinds jaren in een andere hoek, zodat er meer auto’s kunnen staan. Er staan er feitelijk steeds 16.
  • In de Lodewijk Napoleonlaan gaat u uit van 70 parkeerplaatsen. Feitelijk zijn er slechts 44 parkeerplaatsen. Bernhardplaats e.d. is een andere locatie dan Lodewijk Napoleonlaan.
  • U refereert wel aan de bezoekers van de moskee en in het geheel niet aan bezoekers van de Ambassadeur en de Vonderhof. Voor vele bezoekers van beide gebouwen is een verwijzing naar ‘Parking Philips Stadion’ niet te doen, immers te ver weg.
  • In de toelichting op de 2de versie van het Ontwerp Vogelzangterrein had u het over “we gaan niks toevoegen”. U doelde op het aantal parkeerplaatsen. Echter, inderdaad, er worden geen parkeerplaatsen toegevoegd, maar onttrokken.
    Dit is een ernstig punt voor de wijkvereniging.
  • Gezien het feit dat we nog niet kunnen beschikken over het definitief ontwerp kunnen we ook nog niet precies zien hoeveel parkeerplaatsen er zullen verdwijnen aan de Lodewijk Napoleonlaan voor de te creëren inritconstructies. We schatten 4.
  • Bebouwing zoals voorgesteld op de kop van de Albertina van Nassaustraat doet nogmaals een stuk of 10 parkeerplaatsen verdwijnen die nu beschikbaar zijn voor bewoners. Dit is ook de belangrijkste reden om hier een zwaar punt van te maken in onze zienswijze.

We stellen het op prijs als in het definitief ontwerp Vogelzangterrein zorgvuldiger aandacht wordt besteed aan de parkeeraspecten. We kijken uit naar het definitief ontwerp. Op welke termijn kunnen we hierover beschikken?

Namens de wijkvereniging Vonderkwartier

Tom Castenmiller
voorzitter