Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Erfbelasting Eindhoven
Soort bedrijf
Adres
De Pinckart 54
Postcode
5674 CC
Telefoonnummer
0402631127
Omschrijving

Gespecialiseerd in invullen aangifte erfbelasting (successierechten)

Aanbieding voor buurtgenoten

Uitvoerige bespreking van de door ons ingevulde aangifte erfbelasting op ons kantoor; tevens geven van advies over te regelen zaken.

Send Message