Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Jongerenhuis Eindhoven
Soort bedrijf
Adres
Albertina van Nassaustraat 19
Postcode
5616 BC
Telefoonnummer
040 785 785 5
Omschrijving

"Het Jongerenhuis Eindhoven bestaat uit 2 huizen waar studenten en vluchtelingen samen wonen, eten, sporten, studeren, muziek maken, leven. Allen in de leeftijd 18 tot 28. Het is een plek waar wij, ongeacht asielprocedures, religie en nationaliteit, openstaan voor elkaars inbreng om samen een thuis te maken. Als jongeren onderling motiveren we elkaar om in beweging te blijven en aan onze eigen toekomst te werken. Samenwerking, gastvrijheid en samen eten zijn erg belangrijk. Het Jongerenhuis is een plek waar jonge vluchtelingen na een periode van stress tot rust komen, gezien en gewaardeerd worden als mens en waar zij plannen maken voor de toekomst.
Sinds een aantal jaren zijn we gaan zien dat het wachten op een verblijfsvergunning malaise en teleurstelling oplevert. Het is veel beter voor de vluchteling daadwerkelijk voor de eigen toekomst te zorgen dan werkloos te wachten op een verblijfsvergunning die misschien nooit komt.
Nu heeft New Dutch Connections een cursus ontworpen “Ondernemen in eigen toekomst” voor vluchtelingen. We hebben hun gevraagd die cursus ook bij ons in het Jongerenhuis te geven. Het moet de jonge vluchteling leren “ondernemer voor de eigen toekomst” te worden. Wij zoeken maatjes en coaches die hen helpen. Het maatje als vriend en de coach als degene die ervaring heeft in het te kiezen beroep. De vluchteling zelf zet zich in voor de cursus en vindt daartoe ondersteuning in het Jongerenhuis van ons, zijn medebewoners.
Het doel is niet te wachten op een gunstige beslissing van de overheid voor de vluchteling, maar zelf de koe bij de horens te vatten. We willen bereiken dat jonge vluchtelingen in afwachting van een al dan niet toekennen van een verblijfsvergunning zich inspannen voor hun eigen toekomst, samen met ons, hun huisgenoten.
Bijvoorbeeld: een huisgenoot uit Irak krijgt na een aanvankelijke ‘categoriale verblijfsvergunning’ toch nog te horen dat hij terugmoet na acht jaar verblijf in Nederland. In die acht jaar heeft hij niets aan opleiding gedaan, heeft ook niet gewerkt. Had toch ook anders gekund, denken wij. Er bestaat voor een vluchteling toch meer dan leven in afwachting van een verblijfsvergunning? Had hij zich in al die jaren in een land zo welvarend als Nederland niet kunnen voorbereiden op zijn toekomst, waar dan ook? Maar werk is verboden en studie bijna onmogelijk.
De overheid is moeilijk te verleiden tot een bredere aanpak. Daarom springt het Jongerenhuis in dit gat.
Het Jongerenhuis bestaat nu dertien jaar. We vinden het zelf het gezelligste huis van Eindhoven. Wilt U meer weten over ons, kijk dan op www.jongerenhuiseindhoven.nl en www.newdutchconnections.nl"

Aanbieding voor buurtgenoten

Het Jongerenhuis bestaat nu dertien jaar. We vinden het zelf het gezelligste huis van Eindhoven. Wilt U meer weten over ons, kijk dan op www.jongerenhuiseindhoven.nl en www.newdutchconnections.nl"

Send Message