Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Verslag werkgroep Communicatie 03-2012

 • Datum: 27 maart 2012 , Lokatie: bij Astrid
 • Aanwezig: Astrid, Frank, Ivo, Freek, Tom
 • Onderwerpen: Website ontwikkelingen; Ondernemers op de website; Commerciële richtlijnen; Vondermail inhoud/frequentie; Jaarplan/doelen 2012

1. Website ontwikkelingen

 • a. Onder “Ontwikkelingen” worden nu alleen de onderwerpen, die in die rubriek zijn geplaatst, getoond. Maar welke zake plaats in je die rubriek en welke niet? Nu zitten er bijvoorbeeld de welstands ontwikkelingen in. De bedoeling van deze rubriek is alle langlopende ontwikkelingen rondom de wijk zoals parkeren, welstand, woningsplitsing, genderpark etc etc.
 • b. Onder het kopje activiteiten worden nu alle artikelen in de rubriek “activiteiten verslagen” getoond.
 • c. Het opzoeken in deze rubrieken is nog lastig omdat het hele artikel getoond wordt. Actie Ivo: zoek uit of net zoals bij de zoek functie alleen de titel en enkele regels tekst getoond kunnen worden.
 • d. Ivo wil nog een keer kijken of de website wat breder kan worden gemaakt. De artikelen worden wel erg smal. Actie Ivo: kom met een voorstel voor een eventuele verbeterd layout.
 • e. De bedoeling is dat elke werkgroep en het bestuur zo veel mogelijk verslagen op de website zet, zodat iedereen geïnformeerd kan zijn en afspraken en besprekingen terug kan zoeken. Met dit verslag geef ik een voorbeeld hoe het kan, door het direct in de website in een artikel te typen en straks alleen de link te versturen. Actie Tom: zorg dat deze werkwijze bij alle werkgroepen bekend is en begeleid de introductie hiervan middels training.

2. Ondernemers op de website

Een korte search op internet leert dat er heel veel bedrijfjes zijn in het Vonderkwartier. De schatting is tussen de 50 en 100 stuks. We willen deze ondernemers ook een plek op de website bieden omdat:

 1. a. deze economische bedrijvigheid ook een deel van de wijk is.
 2. b. op deze manier ook diensten in de wijk kunnen worden uitgewisseld tussen bewoners
 3. c. het een platform is waarop we ook eventuele toekomstige inkomsten kunnen vergaren.
 4. d. de commerciële vragen die we regelmatig krijgen een plek kunnen geven.

We spreken af dat er een vast format moet komen waar niet aan getornd mag worden omdat het anders onoverzichtelijk wordt en het voorkomt veel extra werk. We moedigen het aan om iets voor de wijk te doen. Dat kan in natura maar ook middels een donatie. Dit moet op de ondernemers pagina duidelijk zichtbaar zijn, bijvoorbeeld via een oranje kader voor een actief steunende ondernemer. Deze status dient jaarlijks vernieuwd te worden.  Iedereen is enthousiast maar we spreken af gefaseerd te werk te gaan. Acties:

 • Tom: start een lijst van bekende ondernemers en stuur die in een ketting rond
 • Astrid: maak via internet en andere bronnen een inventarisatie van welke bedrijfjes er allemaal zijn
 • Freek: achterhaal de oude lijst van ondernemers bij Henk
 • Ivo: Bedenk een format
 • Tom: plan een vervolg meeting in 3-4 weken vanaf nu

3. Commerciële richtlijnen

Met de ondernemers pagina kunnen we al veel commerciële vragen stroomlijnen en aanboren. Voor de website besluiten we vooralsnog om geen andere reclame op andere plekken toe te laten. Voor Flyers en Vondermail is dit minder duidelijk. Een kleine advertentie noot zoals in de afgelopen papieren Vondermail kan zeker maar het zeker niet wenselijk dat advertenties te dominant worden. Actie Freek of hij dit in richtlijnen kan vangen.

4. Vondermail inhoud/frequentie

 • Er is behoefte aan meer krant achtige berichtgeving die op gezette tijden een overzicht geeft in korte berichtjes van wat er allemaal gebeurd is en vooruit blijkt wat er allemaal aankomt. Hierin is ook plaats voor andersoortige artikelen als de historie van de wijk, architectuur, ingezonden brieven, colums, etc, etc.
 • Een gedeelte van de berichtgeving zou direct moeten komen uit de reguliere activiteiten die al plaatsvinden. Als alle werkgroepen en het bestuur zorgt voor leesbare artikelen op de website met een goede samenvatting aan het begin, is het vrij eenvoudig om die samenvattingen in een Vondermail op te nemen met een doorlees link naar het vollediege artikel.
 • De andere rubrieken/onderwerpen als de historie, bericht van bijvoorbeeld de vernieuwing in de Juliana straat of de juridische situatie met de nieuwbouw in de Willemstraat, het plaatsen van afval containers bij de flats, hondenpoep-overlast, parkeer-drukte,  etc, etc, zouden door actieve “journalisten” ingevuld kunnen worden.
 • Acties:
  • Freek/Astrid : Oproep plaatsen voor journalisten op de website; iedereen: kijk /vraag in je omgeveing of je iemand weet;
  • Rolverdeling: Astrid gaat meer het  organisatorisch deel van de Vondermail op zich nemen
  • Tom/Freek zullen in het bestuur de voorgestelde werkwijze uitdragen.
  • Astrid/Freek gaan volgens de nieuwe afspraken aan het werk voor de volgende Vondermail.

5. Jaarplan /doelen 2012

Feitelijk hebben we deze al geformuleerd in de vergadering. Prioriteit 1 is de vernieuwde Vondermail van de grond krijgen. Belangrijk daarin is dat we “journalisten” vinden. Prioriteit 2 maar wel doel om einde dit jaar een begin mee gemaakt te hebben is de ondernemers pagina. Actie Tom: update het schrijven van Freek met deze zaken voor de eerst komende bestuursvergadering.