Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

vergadering 2011-04

AGENDA bestuurs-vergadering 2011-04, 28 Juni 2011

Locatie: Leo, Anne Paulownastraat 22,  20:00 uur.

 1. Opening, vaststelling van de agenda (20:00, 05 min)
 1. Verslag en actielijst van vergadering 2011-03 16 mei (20:05, 10 min)
 1. 3. Voortgang werkgroepen (svp kort houden) (20:20, 20 min)
  1. Communicatie website / Vondermail                                              Tom
  2. Openbare ruimte (opruimdag, leden werkgroep….)                     Eric
  3. Plein activiteiten (volleybal toernooi,….)                                         Jeroen

 1. 4. Inbraakpreventie                                                                Marijke          (20:40, 20min)

Afgelopen maandag is er een wijkbijeenkomst geweest met een grote opkomst van circa 150 mensen. De werkgroep inbraakpreventie heeft de avond al geëvalueerd en nagedacht over vervolgstappen.

 1. 5. Ouderen in de wijk                                                                    Ad          (21:00, 20min)

Op verzoek van Ad is er deze keer wat ruimer de tijd om over de plannen van de werkgroep door te praten.

 1. 6. Afschaffing Welstands beleid                                              Leol          (21:20, 20min)

Leo heeft de stukken toegestuurd. Svp doornemen en reactie van Leo bespreken.

 1. 7. Korte bespreking komende activiteiten                   Allemaal          (21:40, 10min)

Wagenspel, Creative minds Festival, ……

 1. 8. Rondvraag / WVTTK         (21:50, 10min)

 1. 9. Sluiting (streeftijd 22:00 uur)