Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Verslag bestuursvergadering 2011-01: 10 februari 2011

 Aanwezig: Eric Gijsbers, Henk van der Pijl, Ad van Oostrum, Jeroen Klomp, Tom Castenmiller, Freek Rurup. Afwezig m.k.: Leo van Hout. Notulen: Ad van Oostrum.

 1. Opening:

– De agenda wordt goedgekeurd                                                                                                              

– De aangekondigde gast Marijke komt de volgende vergadering. Zij wil actief worden in de wijk

 2. Mededelingen:

– Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

– Actielijst wordt opgeschoond en er is hard gewerkt.

– Eerst volgende vergadering is op maandag 21 maart 2011 bij Freek.

– De vernieuwde website oogst veel lof alleen de link met Vondermail hapert.

– De brief aangaande parkeren in de wijk m.b.t. veiligheid komt op de website en zal ook worden verstuurd.

– Het parkeren komt voorlopig bij de werkgroep openbare ruimte (Ad en Freek).

– Woninginbraak, hier moet iets of iemand achter de broek gezeten worden.

– T.a.v. kwaliteit openbare ruimte kan iedereen melding maken en zal ernaar gestreefd minder kwetsbaar onderhoud van het plein.

– De autohandel blijft een juridische touwtrekkerij waarvan de burger niets snapt.

– Een nieuw te plannen opschoondag in de wijk zal door het voltallige bestuur worden aangestuurd, op de agenda van de volgende vergadering.

– 31 mei 2011 nieuw overleg Strijp binnen de ring.

 

 3. Jaarvergadering 19 januari 2011.

De formule blijkt wederom goed geslaagd en een succes, er is € 20,= opgehaald, de informatieborden zorgen voor herkenbaarheid en zijn duidelijk ondersteunend bij de diskussie, er is behoefte aan concrete voorbeelden en situaties, gasten moeten meer ruimte krijgen zich te presenteren, teveel obstakels in het café, idee om in december een prijsvraag  te koppelen aan de jaarvergadering.

 

4. Ouderen in de wijk.

Keert 12 mei uitgebreid  op de agenda.

 

5. Jaaragenda

Volgende keer ruimte op de agenda om driedimensionaal te spreken over een aantal onderwerpen zoals rondrijden door de wijk en rechtstreeks met wijkbewoners in contact te komen.

 

6. Rondvraag

– SENA is opgelost.

– Subsidie 2012 blijft voorlopig in stand.

– Het zoeken naar een nieuwe penningmeester zal succes hebben bij een persoonlijk benadering.

– Avondvierdaagse voor jong en oud komt er weer aan in de eerste week van Juni.

– Frans Mous wil een lezing geven in de wijk.

– De namen van de werkgroepleden moeten worden ingevuld op de website

– Er zouden banken in het Vonderkwartier moeten komen, Jeroen komt volgende keer met foto.

– Er komt weer een Vonderwandeling.

– Het etentje gaat door.

– Herkenbare objecten in de wijk tijdens de Fakkeltocht.

– Tom gaat op onderzoek naar historische Koninklijke achtergronden van de wijk voor op de website.