Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Verslag vergadering 2011-02

Definitief verslag vergadering bestuur 21 maart 2011

Aanwezig: Henk van der Pijl, Ad van Oostrum, Jeroen Klomp, Tom Castenmiller, Freek Rurup,  Leo van Hout. Als gast Marijke Verhoeven. Afwezig Eric Gijsbers.

1. Opening: Marijke Verhoeven,  Amalia van Anhaltstraat 1A is aanwezig om kennis te maken met het bestuur. Dit i.v.m. eventueel toetreden tot het bestuur. Leo zal de adresgegevens van de bestuursleden verspreiden. Eric heeft aangegeven te moeten stoppen als penningmeester. In principe zoekt hij zelf een vervanger/ster.

2. Verslag 10 februari 2011. Wordt ongewijzigd vastgesteld. Actielijst: Zie eerder toegezonden actielijst van deze vergadering.

3. Vergaderrooster Zie eerder toegezonden actielijst van deze vergadering.

4. Voortgang werkgroepen

Communicatie: Er zijn nu ca. 300 abonnementen op Vondermail. De afstemming tussen Vondermail en Website kan beter. Idee voor website: Belichten van bedrijven en bedrijfjes in Vonderkwartier.

Ouderen: Met discussiestuk Ad en Don wordt  ingestemd. Commentaar kan nog binnen één week bij Ad worden ingediend.

Buurtpreventie: Er staat een groep belangstellenden in de startblokken, maar de gemeente neemt geen initiatief.

Pleinactiviteiten: Op het programma: Koninginnedag, Beach Volleybal, Creative Minds op 10 september. Misschien Theatermiddag.

Kwaliteit openbare ruimte: De vraag is of Eric Gijsbers hiervoor beschikbaar is als er een nieuwe penningmeester gevonden is.

5. Kunst en Cultuur

Ideeën voor activiteiten: Mozaiek-banken (Gezien op Remichweg)(Karinbruursbanken.nl); Opnieuw bewoners uitnodigen om ideeën te leveren; Freek vraagt Frans Mous om een presentatie te houden; Literaire middag; Aansluiten bij Glow; Sporen uit het verleden (zoals nu in Philipsdorp); “Wonderke””; Vorige lijst doornemen

6. Komende activiteiten

Vonderwandeling zou andere datum moeten kiezen (i.v.m. beach-volleybal); Avondvierdaagse is op 6,7 en 8 juni (i.s.m. Troubadour basisschool); Koninginnedag: fiets versieren en vrijmarkt; Groene daken. Henk zal Arjen vragen om artikel voor Website te maken.

7. Opruimdag: Afgewogen de voor- en nadelen van een dergelijke activiteit is het wel weer eens de moeite waard om te herhalen. De vraag is iwe dit moet organiseren. Er zou een ad hoc werkgroepje moeten komen. Wellicht wil Eric de kar trekken. Tom vraagt hem.

8. Rondvraag:

Ad: Kan er een kruis komen bij de oversteek Mautitsstraat t.h.v. Julianastraat.

Er is ook geen opstelstrook meer voor fietsers Willem de Zwijgerstraat richting Mecklenburgstraat. Tom legt dit neer bij Leontien.

Henk bedankt iedereen voor de prettige samenwerking de afgelopen jaren. Dat is wederzijds.

Marijke wil wel bestuurslid worden en zich bezig houden met inbraakpreventie. Dit wordt op prijs gesteld.

Jeroen wil weten wat er gebeurt met het ga Willem de Zwijgerstraat 51-53? Tom legt dit neer bij Leontien.

Leo: Blok Anna Paulowna- Frederika- Anna van Engeland krijgt poorten. De bewoners financieren dit zelf.

Freek: Leonie Hendriks maakt hem er op attent dat een aantal straatnaambordjes ontbreken. Tom legt dit neer bij Leontien.

9. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Leo van Hout   12 mei 2011