Projectgroep waterstand Vonderkwartier

Onze wijk bevindt zich deels in het voormalige stroomgebied van de Gender, en kent een lange geschiedenis van wateroverlast. In het verleden is hier vanuit de wijkvereniging aandacht voor geweest, en met succes: de gemeente heeft in 2007 maatregelen genomen. In de jaren hierna is […]