Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Een beetje van jezelf en een beetje van Vitalis

Ertoe doen, meedoen, zelf doen, dat is de visie van Vitalis. En dat past prima in het nieuwe beleid waarbij senioren worden gestimuleerd om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Daar is soms wel wat hulp bij nodig, bijvoorbeeld bij de administratie. Daarvoor zijn er twee nieuwe Informatiecentra opgericht op Vitalis Engelsbergen en Vitalis Vonderhof. U als senior wijkbewoner bent van harte welkom om van deze service gebruik te maken.

Waarmee kan het Informatiecentrum u van dienst zijn?

Met al uw administratieve vragen en problemen, zoals het bellen naar een instantie, sorteren van uw administratie, aanvragen van toeslagen en invullen van uw belastingformulieren. Ook als u zich ergens wilt aanmelden per computer, als u hulp nodig heeft bij een verhuizing, als u vervoer nodig heeft of een gesprekspartner zoekt, kunt u bij het Informatiecentrum terecht.

Alles oplossen kunnen de consulenten niet. Maar als zij de kennis en kunde niet zelf in huis hebben, wordt u in contact gebracht met de juiste persoon of instantie. De consulenten hebben contacten met alle bedrijven en instanties in Eindhoven die diensten aan senioren aanbieden.

Hoe zit het met mijn privacy?

Alle medewerkers van de Informatiecentra zijn vrijwilligers die opgeleid zijn voor hun taak. Deze medewerkers hebben een contract met Vitalis waarin geheimhouding gewaarborgd is.

Vitalis Vonderhof, Bernhardplaats 1, Eindhoven.

Open: iedere woensdag van 9.30 tot 11.30 uur.

Vitalis Engelsbergen, Maria van Bourgondiëlaan 8, Eindhoven.
Open: iedere donderdag van 9.30 tot 11.30 uur.