Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Hulp gezocht

Ongeveer 2 jaar geleden is het ons, werkgroep Senioren, gelukt met behulp van een jury 5 gedichten te selecteren uit de ongeveer 40! door wijkbewoners ingezonden exemplaren. Omdat er door omstandigheden nog maar 3 gedichten hangen, gaan we een vervolg starten.
Helaas ben ik alle gegevens (o.a. namen van de juryleden) kwijt door grote problemen in mijn pc. Wie helpt?

Leonie Hendriks, leonie.hendriksvanwinkel@gmail.com, 06-33665051.

Dank!