Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Het Jongerenhuis

Het Jongerenhuis in de buurt

Stichting Jongerenhuis Eindhoven bestaat uit 2 huizen waar studenten en vluchtelingen samen wonen, eten, sporten, studeren, muziek maken, leven. Allen in de leeftijd 18 tot 28. Het is een plek waar jongeren, ongeacht asielprocedures, religie en nationaliteit, openstaan voor elkaars inbreng om samen een thuis te maken. Het is een plek waar jonge vluchtelingen na een periode van stress tot rust komen, gezien en gewaardeerd worden als mens en waar zij plannen maken voor de toekomst.

Dit doen we omdat;
Wij denken dat de persoonlijke en sociale ontwikkeling van een jong volwassene nooit stil mag komen te staan. Zeker niet wanneer je net gevlucht bent uit je moederland en er als 18 jarige alleen voor komt te staan in Nederland. Een warm en veilig huis, betrokken leeftijdsgenoten en gepushed worden om voor jezelf op te komen, kan een enorm verschil maken. Hoe de rechter straks ook beslist over iemands toekomst in Nederland, mag je blijven of niet, wij kunnen nú al veel samen doen en leren.

Daarnaast zien de Nederlandse en internationale studenten in het huis dat er meer is dan enkel studeren en feesten. Er is dagelijks sprake van een multiculturele uitwisseling van ideeën, gewoontes, eten, muziek en vriendschap. Als jongeren onderling motiveren we elkaar om in beweging te blijven en aan onze eigen toekomst te werken. Samenwerking, gastvrijheid en samen eten zijn erg belangrijk.

Mocht u graag een keer kennis willen maken of ideeën uitwisselen, bent u van harte welkom. Meer informatie is te vinden op www.jongerenhuiseindhoven.nl

Op 21 februari 2013 heeft het Jongerenhuis samen met Stichting Jongerenhuis, Studium Generale en TINT het vreemdland festival 2013 georganiseerd.

Er is juni 2013 een interview verschenen in het blad One World over het Jongerenhuis.