Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Zomeractiviteiten voor 55-plussers groot succes

Wie had gedacht dat de dit jaar voor het eerst georganiseerde zomeractiviteiten voor 55-plussers zo geweldig zouden uitpakken? De twijfel en scepsis waren groot aanvankelijk, vooral toen de oorspronkelijke veelbelovende plannen vanwege de coronamaatregelen in de prullenmand belandden. We moesten rekening houden met de verplichte anderhalve meter afstand. Ook moesten we noodgedwongen kiezen voor activiteiten in of vlakbij de wijk, zodat geen gebruik hoefde te worden gemaakt van gezamenlijk vervoer.

Nu achteraf gezien is het allemaal reuze meegevallen, en dat is dan nog zacht uitgedrukt.

Koffie-uurtje

Het wekelijkse koffie-uurtje, met koffie-en-gebak, elke donderdag van 10:30- 12:00 uur op het buitenterras van buurtcafé ’t Vonderke aan het Lodewijk Napoleonplein, was een schot in de roos. Met dank aan beheerder Frank Aelmans, die, heel loyaal, bereid was om speciaal voor dit buurtinitiatief zijn zaak op de donderdagochtend open te gooien. Vanaf de eerste keer, donderdag 18 juni, was de opkomst buiten verwachting. Steevast waren zo’n 25-30 wijkbewoners van de partij, met zelfs een paar uitschieters naar boven. De weersomstandigheden werkten natuurlijk geweldig mee; pas de vorige week vielen de eerste spatjes regen. Voor verschillenden werd de donderdag zo een dag om naar uit te zien. Dit alles onder het motto: elkaar ontmoeten en bijpraten, en de laatste nieuwtjes uitwisselen. Prachtig toch dat dit in onze wijk mogelijk is!

Doe-activiteiten

Naast dit wekelijkse koffie-uurtje waren er de tweewekelijkse doe-activiteiten, eveneens op donderdag en aansluitend op het koffie-uurtje, en gevolgd door een bescheiden lunch in de vorm van belegde broodjes of pizza.

Drie van de zes activiteiten waren speciaal opgezet om de wijk en de omgeving beter te leren kennen: een wandeling (met uitleg) naar en in het nabijgelegen Genderpark, een puzzeltocht door de wijk en een quiz over de geschiedenis en allerlei wetenswaardigheden van het Vonderkwartier. Twee keer konden liefhebbers zich geestelijk en lichamelijk uitleven in respectievelijk stoelyoga (in een grote kring in het Genderpark onder leiding van Tim Walraven) en jeu de boules (op het Lodewijk Napoleonplein, georganiseerd door Jan van Dael, met een dames- en herenteam, waarbij de dames moeiteloos aan het langste eind trokken).

Heel speciaal en een van de hoogtepunten was het optreden, op donderdag 20 augustus, van ‘onze eigen’ troubadour-chansonnier Luc Vaesen, woonachtig in het Vonderkwartier maar regelmatig te zien en te horen in de media en inmiddels bekend in tal van Europese steden. Voor ons en voor de bewoners van Stadsverpleeghuis Vonderhof had hij De Marskramer uit de kast gehaald, een mobiele muzikale en theatrale walkact. Nadat hij zich met accordeon en bolderwagen op het Lodewijk Napoleonplein had gemeld troonde hij, musicerend en zingend als de rattenvanger van Hamelen, de aanwezigen mee naar het nabijgelegen Vonderhof, waar de bewoners zich intussen al op de balkons en buiten in de zon langs het plein hadden geïnstalleerd. Met een mengeling van pakkende evergreens – zoals het Dorp, de Smokkelaar en Ach Margrietje – en uit het hart geschreven eigen nummers wist hij het publiek in de juiste stemming te brengen, waarbij hij de interactie niet schuwde en als een ware marskramer zijn waar wist te slijten, met humor en hilariteit, met muziek, zang en melancholie. Iedereen genoot met volle teugen.

Hoe verder na 10 september?

Nu de zomeractiviteiten na ongeveer vier maanden ten einde lopen – donderdag 10 september a.s. is er officieel voor de laatste keer een koffie-uurtje – rijst de vraag: moeten we het hierbij laten? Dat zou jammer zijn, gezien de positieve ervaringen tot nu toe.

De Werkgroep VonderXl heeft daarom besloten om het wekelijks koffie-uurtje van 10:30 – 12:00 uur in elk geval tot en met donderdag 1 oktober te laten doorgaan. Zij het wel op eigen kosten. Het gereduceerde tarief van € 1,50 voor koffie-met-gebak was de afgelopen maanden slechts mogelijk vanwege de financiële steun van het Oranje Fonds.

Onderzocht wordt intussen of en onder welke voorwaarden ook na 1 oktober het wekelijks koffie-uurtje kan worden voortgezet. Idee is bijvoorbeeld om met vrijwilligers te gaan werken die de spoedcursus Sociale Hygiëne hebben gevolgd of willen volgen, zodat Frank Aelmans van ’t Vonderke kan worden ontlast. Meer daarover later.