Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Vragenlijst ‘Een dementievriendelijk Vonderkwartier’

Beste wijkbewoners,

 

Graag willen we met elkaar onze wijk meer dementievriendelijk maken. In de nabije toekomst krijgt iedereen wel met dementie te maken of misschien heeft u er nu al mee van doen. Als mantelzorger, als buur of misschien wel zelf. De verwachting is – zo blijkt uit onderzoek – dat 1 op de 5 mensen dementie zal krijgen.

 

Om een eerste indruk te krijgen hoe er in onze wijk naar dementie gekeken wordt, hebben we een vragenlijstje opgesteld. Graag willen we van u weten hoe u hier in staat. Er zijn geen goeie of foute antwoorden. We willen graag van u horen hoe u er naar kijkt. Als u een bepaalde vraag te ingewikkeld vindt of u weet geen antwoord, vul dan gerust “weet niet” in.

Het zou superfijn zijn als u mee wilt werken; het kost u slechts 5-10 minuten! En wij zijn er als werkgroep erg mee geholpen!

 

Om te weten wat er nodig is om van het Vonderkwartier een dementievriendelijke wijk te maken, vragen we u deze vragenlijst in te vullen. Via de volgende link komt u bij de vragenlijst: https://www.wijzijnzet.nl/vragenlijst/dvg-vonderkwartier

Wilt u liever niet online de vragenlijst invullen, vraag dan een papieren exemplaar aan bij ondergetekende via nell.engberts50@gmail.com of 040-2693264 / 06-43157742.

Wilt u meer weten? Op 8 april staan de organisatoren met een poffertjeskar op het Lodewijk Napoleonplein. Eventueel kunt u daar ook een papieren exemplaar van de vragenlijst krijgen. En……poffertjes gratis !!!

 

Alvast hartelijk dank,

namens de werkgroep Dementievriendelijk Vonderkwartier,

Nell Engberts