Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Vonderportret oktober 2020

In het Vonderportret van oktober staat Bep Manders centraal. Ze zingt en organiseert graag, dus de rollen als zanger en voorzitter van het Vonderkoor, passen haar goed. Lees verder…

Wie ben je?

Bep Manders (68 jaar) is geboren en getogen in Helmond. Als middelste van 5 kinderen is ze opgegroeid in een katholiek gezin. Afgezien van het aantal kerkbezoeken, was vooral het onderscheid tussen jongens en meisjes een groot verschil met nu.

Na de meisjesschool is Bep haar carrière begonnen in Vught. Ze werkte in de verpleging en volgde daar ook een interne opleiding. Jaren en een paar banen later is ze op de Grote Beek in Eindhoven gaan werken. Samen met haar zoon heeft ze op verschillende plekken in de stad gewoond, maar uit het Vonderkwartier wil ze niet meer weg. De sociale activiteiten en betrokkenheid van buurtgenoten, vindt Bep fantastisch.    

Wat doe je?

Bep heeft 45 jaar met veel plezier in de hulpverlening gewerkt en is nu zo’n 5 jaar, met net zoveel plezier, met pensioen. Doordat ze altijd gewerkt heeft, mantelzorger is geweest en haar zoon alleen heeft opgevoed, had ze niet verwacht dat deze rust zo goed bij haar zou passen. Maar dat doet het juist heel goed. Opeens tijd om de krant echt te lezen, in plaats van alleen maar door te bladeren. En zonder toestemming kunnen besluiten dat je een paar weken op vakantie gaat. Dat bevalt haar wel.  

Bep organiseert graag activiteiten, maar door de corona komt daar nu niet veel van terecht. Toch verveelt ze zich niet, want ze heeft bezigheden genoeg. Beeldhouwen, lezen, fietsen, klaarstaan als vertrouwenspersoon, voorlezen op scholen of met wijkgenoten koffiedrinken in de huiskamer van het Vonderkwartier: ’t Vonderke. Haar grootste hobby heeft ook met de wijk te maken: het Vonderkoor!

Waar kan de wijk je van kennen?

Iedere bewoner van het Vonderkwartier heeft Beps stem hoogstwaarschijnlijk weleens gehoord. Is het niet bij een optreden, dan wel met goed weer tijdens een repetitie op het plein. Het koor bestaat nu zo’n 3 jaar en is een uitvloeisel van ‘Carmina Burana’. Dat project was een groot spektakel met optredens in het Parktheater en in een grote tent op het plein. Met zo’n 100 zangers en zangeressen stonden ze op het podium. Er waren al plannen voor een nieuw project in 2021 (een verwelkoming van de bewoners in de nieuwbouw), maar dat gaat helaas niet door. Toch is Bep al erg blij dat ze iedere week kunnen repeteren, zodat ze, zodra het weer mogelijk is, meteen klaar zijn voor een optreden.