Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

VonderCoach

Bij senioren in de wijk is er behoefte aan een persoon die het vertrouwen geniet in de straat en daardoor de drempel verlaagt om contact mee te maken. Iemand aan wie je je wensen op het gebied van ondersteuning of uitwisseling durft voor te leggen. Iemand die mensen kent, die iets kunnen wat jij zelf niet kunt. Om hier invulling aan te geven starten de Wijkvereniging Vonderkwartier en Vitalis Vonderhof samen een nieuw project: de Vondercoach. Dit project zal in eerste instantie gericht zijn op senioren, maar het is goed mogelijk dat uiteindelijk een situatie ontstaat, waarin de ‘Vondercoach’ mensen uit de hele straat(straten) dan wel de wijk bij elkaar brengt. Wie heeft interesse? Lees meer…