Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Vogelzangterrein: update juni 2018

​Zoals eerder gemeld ​worden er na 40 jaar eindelijk serieuze plannen gemaakt om het Vogelzangterrein te bebouwen. Tijdens een inloopavond in maart zijn de grove schetsen, de  zgn massa volume plannen, getoond. De bedoeling is dat er 135 woningen komen variërend van een 5 laags-appartementen complex aan de Willemstraat tot eengezinswoningen aan de Albertina van Nassaustraat.

Naast een bewonersgroep van direct belanghebbenden uit de Albertina van Nassaustraat zijn wij met een werkgroep Vogelzang actief geworden om de wijkbelangen te behartigen.  Naar aanleiding van de inloopavond hebben wij een brief met een 10-tal aandachtspunten ingestuurd: het krappe tijdpad; parkeren; verkeerssituatie; stedenbouwkundig karakteristiek Vonderkwartier; sociale binding met de rest van de wijk; duurzaamheid; groen; sociale veiligheid; grondwaterbeheer; overlast tijdens de bouw. Ook hebben wij aangegegven dat wij als wijk actief bij de planvorming betrokken willen zijn

Na enkele weken kregen wij een formele bevestiging dat onze brief in goede orde ontvangen was en dat de punten meegewogen zullen worden in de plannen die de projectontwikkelaar samen met de gemeente maakt. Gealarmeerd door de nauwe  samenwerking tussen projectontwikkelaar en gemeente, waarin de belangen van de bewoners niet vanzelfsprekend geborgd zijn, hebben wij gereageerd met een uitdrukkelijk verzoek om per direct betrokken te worden bij de planvorming. Door vakantie en ziekte heeft het enige tijd geduurd maar na enkele telefoontjes zitten we deze week samen om te bespreken hoe we gaan samenwerken.

Wij houden jullie via de website en de nieuwsbrief op de hoogte van de vorderingen. Heb je vragen of wil je meedenken? Je kunt ons bereiken via vogelzang@vonderkwartier.nl .