Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Vogelzangterrein update augustus 2018

Zoals al eerder gemeld zijn er concrete plannen om te gaan bouwen op het al 40 jaar braak liggende Vogelzangterrein. (zie update juni 2018).

De gemeente en projectontwikkelaar hebben gehoor gegeven aan onze uitdrukkelijke wens om in het voortraject mee te mogen praten. Op 12 juli hebben zij het voorlopige ontwerp aan verschillende bewonersgroepen en de wijkvereniging gepresenteerd en hebben wij onze mening kunnen geven.

Hieronder de kern van onze reactie:

“In de vergadering hebben we enkele reacties gegeven en vragen gesteld. We willen nogmaals benadrukken dat we blij zijn met het feit dat er eindelijk invulling wordt gegeven aan dit gebied in het Vonderkwartier. In de presentatie was veel aandacht voor groen. Geheel nieuw was het betrekken van het plantsoen aan het burgemeester Vogelspad/Philips de Schonepad met een nieuwe ontsluiting naar de zg. Vogelzangstraat. Hier hebben we positief op gereageerd.

Verder hebben we opmerkingen gemaakt over de bebouwing op de kop van de Albertina van Nassaustraat (onwenselijk in onze ogen) en over de bebouwing in de Albertina van Nassaustraat even. De integratie met de bestaande bouw viel ons tegen en we hopen meer architecturale kenmerken terug te vinden in een aangepast ontwerp. Kenmerken die wij belangrijk vinden zijn een rood pannendak, witte overstekken, erkers, gevarieerd metselwerk: rollagen, afwisseling in de gevel metselwerk als bijvoorbeeld een andere donkerder kleur steen tot 70cm hoogte, verdiepte voegen.  Over de herinrichting van de straat bent u wat ons betreft aan de ‘vroege’kant. We betwijfelen zelfs of Burgland (projectontwikkelaar) hier wel een rol in heeft.

Parkeren is nog onvoldoende aan de orde geweest. We willen zo spoedig mogelijk beschikken over de resultaten van het onderzoek dat recent is uitgevoerd. U spreekt over “wij gaan niets toevoegen” en wij over “er mag niets onttrokken worden aan de bestaande hoeveelheid”. Voorlopig een wereld van verschil.

Onze definitieve standpuntbepaling leggen we vast  in een zienswijze wanneer het definitieve (voor)ontwerp Vogelzang aan de wijkvereniging Vonderkwartier wordt aangeboden.” 

Op 29 augustus is het plan voorbesproken in de gemeentelijke commissie ruimtelijke kwaliteit (CRK). Het plan is op een aantal punten gewijzigd waaronder het ontwerp op de kop van de Albertina van Nassaustraat.  In dit najaar zal het definitieve ontwerp aan de wijk publiekelijk gepresenteerd worden. De ambitie om te gaan bouwen liggen nu op Q3’2019.

Wij houden jullie via de website en de nieuwsbrief op de hoogte van de vorderingen. Heb je vragen of wil je meedenken? Je kunt ons bereiken via vogelzang@vonderkwartier.nl