Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Vogelzang update maart 2020

Nieuws vanuit de werkgroep

De boringen voor de stadsverwarming zijn afgerond, de sloopwerkzaamheden zijn inmiddels gestart. Ondertussen heeft ook de werkgroep weer niet stilgezeten:

Beukenhaag actie – wordt vervolgd?

Na de succesvolle verplaatsing van een deel van de beukenhagen van het terrein naar het Lodewijk Napoleonplein (noordkant) in januari wordt nu onderzocht of dit ook aan de zuidkant van het plein kan worden uitgevoerd. Dit zal gebeuren mits er geld voor is. Direct omwonenden zullen hier bij betrokken worden. Bij de al verplaatste hagen worden nog groene metalen hekjes geplaatst.

Bouwkundige opname bij omwonenden

De bouwkundige opname van huizen van omwonenden heeft inmiddels plaatsgevonden. Er is hiervoor een beperkt gebied genomen. Er heeft zich voor zover wij weten ook niemand actief gemeld. Toch is er enige onrust in aangrenzende straten. De werkgroep zal hierover met de aannemer in gesprek gaan.

Parkeerbeleid

In een eerdere fase van het overleg met de gemeente heeft deze gezegd dat het wegvallen van de parkeergelegenheid op het Vogelzangterrein geen extra parkeerdruk voor de wijk zou opleveren. Dit aangezien parkeerders terecht zouden kunnen bij andere parkeerlocaties in de omgeving, bijvoorbeeld rondom het PSV-stadion. Echter was de bewegwijzering hier nog niet op aangepast. Wij hebben de gemeente dan ook gevraagd de parkeerverwijzingen op orde te brengen en door te verwijzen naar het parkeergarage bij het PSV-stadion zoals eerder afgesproken.

Nieuwsbrief aannemer Ten Brinke februari 2020 

Start werkzaamheden sloop- en grondwerk
In week 9 zal door de firma Van Kaathoven gestart worden met de voorbereidingen voor de sloopwerkzaamheden op beide locaties. Van Kaathoven zal voor Ten Brinke de sloop- en grondwerkzaamheden inclusief alle bijbehorende werkzaamheden gaan verrichten. De sloopwerkzaamheden omvatten onder andere een asbestsanering, het verwijderen van groen- en verhardingen en het slopen van de opstallen. Na het sloopwerk zal gestart worden met de grondwerkzaamheden inclusief de nodige onderzoeken.

Bewuste Bouwers
Een bouwplaats is niet langer een wereld op zichzelf, maar juist onderdeel van de samenleving. Beide bouwplaats locaties van De Gebroeders zijn door Ten Brinke Zuid aangemeld bij “Bewuste Bouwers”. Stichting Bewuste Bouwers is aanjager: zij wil de bouwwereld een impuls geven. Haar drijfveer is om professionaliteit zichtbaar te maken en om de uitwisseling van de rijkdom aan ideeën en ervaringen die bij bouwbedrijven bestaat te stimuleren. Het effect: een imago dat zich continu blijft verbeteren. Via de website kunt u meer informatie hierover vinden.

Vragen  tenbrinkezuid@tenbrinke.com

Uit het overleg van direct omwonenden (Albertina van Nassaustraat even kant) met Ten Brinke

De aannemer wil graag 4 maart starten met het saneren van grond. De bergingen en parkeerplaatsen zijn dan even niet te benaderen. Voor bewoners aan de even kant wordt er een tijdelijke parkeervoorziening op de oude parkeerplaats gerealiseerd.
 
De sanering betreft de toplaag waarna middels doek de rest van de grond wordt afgeschermd. Dit proces zal ook door milieudeskundigen van de gemeente worden gevolgd. Planning 7 dagen. Daarna wordt de nieuwe riolering aangelegd en worden bergingen gekoppeld aan riolering. Planning 4 dagen. Vervolgens worden de klinkers van de parkeerplaats hergebruikt om voor de bewoners een nieuw, tijdelijk pad en parkeerplaatsen te creëren, inclusief putten. Planning 7 dagen. 
 
Dit blijft verder zo tot net voor de oplevering wanneer alles definitief wordt bestraat. Het bouwverkeer loopt naast “ons pad”. Er komt een heldere verlichting om veiligheid te borgen. Daarnaast werd nog gesteld dat de parkeerplaatsen aan de Albertina van Nassaustraat gedurende de bouw gewoon benaderbaar blijven. 
 
Wil je meer weten neem dan contact op met vogelzang@vonderkwartier.nl