Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Vogelzang Februari 2020

Boringen Stadsverwarming

De eerste werkzaamheden zijn gestart. Vanaf 15 januari is de firma Ennatuurlijk in opdracht van de firma Ten Brinke volgens planning begonnen met het boren van de leiding voor de aansluiting opo de stadsverwarming. Zie de Ten Brinke nieuwsbrief voor nadere details.  Hieronder is de totale planning weergegeven. Klik op de link planning voor een grotere weergave.

Planning Vogelzangterrein dd dec 2019

Verplaatsen heggetjes en opening bouwproject

Het verplaatsen van de heggetjes naar de Lodewijk Napoleonplein is aangegrepen om het project officieel te openen.  Zie hierover de berichtgeving op de Vonderkwartier facebookpagina en in het Eindhovens Dagblad. Een fotoverslag is te vinden op onze website.

Extra parkeeroverlast

Nu het parkeerterrein is afgesloten komt er meer parkeerdruk de wijk in. Wij hebben de gemeente geattendeerd op het feit dat bewegwijzering in de omgeving nog niet aangepast is/was. Dit wordt zo spoedig mogelijk aangepast. Over eerdere toezeggingen dat er ook een verwijzing naar de parkeerkelder bij het PSV-stadion zou worden geplaatst zijn we nog in gesprek met de gemeente.   

Bouwkundige opnamen

In opdracht van de aannemer komt de Firma TwinWind begin februari een bouwkundige opname maken op de adressen die hiervoor geselecteerd zijn en inmiddels zijn aangeschreven.

Albertina van Nassaustraat 

De gemeente heeft de eerste verkennende bijeenkomst belegd met de bewoners van de Albertina van Nassaustraat en de bewoners op de kop van de Willem Frisostraat om te kijken of en hoe de straat moet worden ingericht na de realisatie van de extra huizen. Vanuit de werkgroep Vogelzang nemen wij deel waarbij wij letten op wijkaspecten als:

  • Brengt het een gezamenlijk draagvlak dichterbij?
  • Raakt het de karakteristieke kenmerken van de wijk?
  • Raakt het andere bewoners die niet aan tafel zitten?
  • Raakt het de leefbaarheid van de totale wijk?

Overleg opslag bouwplaats plantsoen Vogelspad

De aannemer heeft contact met de bewoners van het Burgemeester Vogelspad over de afstemming van het aanzien en invulling van de opslagplaats die op het driehoekig plantsoen zal worden ingericht.

Wil je meer weten neem dan contact op met vogelzang@vonderkwartier.nl