Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Visiedocument HOV4: Vonderkwartier veilig, groen en gezond

Door de beslissing van de gemeente om het tracé van de HOV-lijn 4 via de Mecklenburgstraat en de Mauritsstraat langs onze wijk te laten lopen, hebben enkele bewoners het initiatief genomen om een projectgroep verkeer op te zetten. Onze verkeersgroep deelt de visie van de gemeente dat de verkeersintensiteit in het centrum structureel omlaag moet. Met deze gedeelde ambitie hebben we ons verdiept in de aanleg van de HOV4 en de kansen die dit biedt voor onze wijk directe omgeving.
Onze projectgroep is tot de volgende visie gekomen: Het Vonderkwartier van de toekomst is veilig, groen en gezond. Om de mogelijkheden die de komst van de HOV4 biedt optimaal te benutten, heeft de verkeersgroep een visiedocument opgesteld. De speerpunten van deze visie zijn hier te vinden.

Aanstaande zondag presenteren we deze speerpunten ook tijdens het Beachvolleybaltoernooi op het Lodewijk Napoleonplein. Op 28 juni zullen we ons visiedocument overhandigen aan Monique Wesselbrugge, wethouder mobiliteit.

Ondertussen organiseert de gemeente nog een tweetal informatiebijeenkomsten, op 24 juni over de Mecklenburgstraat (aanmelden kan hier) en op 4 juli over de Mauritsstraat en Vonderweg (aanmelden kan hier). Uiteraard is de projectgroep bij alle bijeenkomsten aanwezig. 

We waarderen feedback en nodigen uit om jullie suggesties met ons te delen op: verkeer@vonderkwartier.nl.