Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Vergroening van het Vonderkwartier

Afgelopen week heeft de werkgroep Kwaliteit Openbare Ruimte het Groenplan van de wijkvereniging alvast aangeboden aan de buurtcoördinator van de gemeente. Het plan – dat binnenkort ook hier wordt gepubliceerd – bevat actiepunten voor zowat iedere straat maar ook voor het Genderpark.

Samen aan de slag op Burendag

Wat de werkgroep nu alvast kan onthullen is dat zij op Burendag (26 september) samen met de wijkbewoners in ieders straat actief aan de slag gaat met vogelkasten, boomspiegels, voorgeveltuintjes, etc. Reserveer deze dag dus alvast in je agenda!

Prioriteiten

De werkgroep zal zich intussen buigen over de prioriteiten: welke werkzaamheden moeten en kunnen op korte termijn gebeuren? De wethouder van groenzaken wordt uitgenodigd voor een schouw. De wijk doet graag mee aan het beleid van de gemeente (actie steenbreek) om meer water via vergroening op te vangen.