Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

(Verder) vergroenen van het Vonderkwartier

De natuur begint in je achtertuin zo luidde een artikel in de Volkskrant van 30 april. Door de coronacrisis is ongetwijfeld veel tijd besteed aan de tuinen en tuintjes. Maar hoe staat het met de voor(gevel)tuintjes, het openbaar groen, de bomen, het plein, etc.? Wij, van de werkgroep Kwaliteit Openbare Ruimte hebben het idee uitgewerkt om eens goed te kijken naar de openbare ruimte in het Vonderkwartier. Die ideeën hebben we uitgewerkt in een notitie die wij binnenkort op deze site willen plaatsen. Eerst zijn we echter benieuwd naar jullie wensen/aandachtspunten.

Onze uitgangspunten: ‘steenbreek’ in tuinen en in openbare ruimte

Het Vonderkwartier beschikt over redelijk wat groen. Daar zijn we blij mee. Vanuit de wijkvereniging hebben we dat in het recente verleden gestimuleerd o.a. door het aanleggen van ‘voortuintjes’ (57 in totaal) en het adopteren van boomspiegels. Tegenwoordig heeft de gemeente het beleid in het kader van de actie “steenbreek” (het ontharden cq het vergroenen van je (voor)tuin). Hieraan willen we als wijkvereniging graag bijdragen door de bewoners zoveel mogelijk te stimuleren hieraan mee te doen. Maar het grootste deel van de openbare ruimte valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Hier kijken we vaak met plezier naar, maar toch ook vaak met misprijzen. We willen bevorderen dat de kwaliteit van de openbare ruimte wordt verbeterd en de actie “steenbreek” een succes wordt. Een rondgang door de wijk levert een flinke lijst met aandachtspunten op. Ze zijn bedoeld als activiteit om op korte of middellange termijn uit te voeren.

Jullie aandachtspunten: denk (en doe) mee!

Maar wat zijn eigenlijk jullie wensen/aandachtspunten voor je eigen straat?

  • heb jij een idee om onze wijk en/of jouw straat verder te vergroenen?
  • ben je ooit in een andere stad, park en of straat geweest die er zo mooi en groen was dat je deze zou willen aandragen als voorbeeld voor onze wijk?
  • ben je bereid om ook de handen uit de mouwen te steken en hieraan verder invulling te geven en mee te doen?

Mail naar : h.janssen125@chello.nl en/of rob.de.boer@gmail.com