Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Update Vogelzangterrein Oktober 2018

Hallo buurtgenoten,

Er is na onze laatste update van augustus 2018 niet heel veel meer gebeurd. De bewoners van de Albertina van Nassau-even zijn met de gemeente tot overeenstemming gekomen over de achtertuinen.  Na lang aandringen vanuit onze werkgroep hebben wij uiteindelijk het parkeeronderzoek wat al in maart dit jaar heeft plaatsgevonden toegezonden gekregen. De strekking van dit onderzoek is dat er voldoende parkeerruimte in de nabijheid is om de extra parkeerdruk op te vangen die ontstaat door het verdwijnen ven de parkeerplaats. Het onderzoek adviseert om de openbare ‘Parking Philips Stadion ‘aan te bieden als alternatief voor de komen te vervallen parkeerplaatsen op het Vogelzangterrein.

Ons commentaar is dat we in algemene zin vinden dat de rapportage op een nogal laconieke wijze oplossingen aandraagt voor de teruggang in het aantal parkeerplaatsen in de wijk. Het komt erop neer dat het goed komt als de gemeente maar zorgt voor goede voorlichting aan parkeerders. Wij denken dat parkeerders in de praktijk eigenzinniger zijn. Zeker de suggestie van parkeren in de parkeergarage van PSV zal voor veel parkeerders niet aantrekkelijk zijn. In onze brief aan de gemeente gaan we specifiek op een aantal zaken in en sluiten we af met de aanbeveling dat er in het definitief ontwerp Vogelzangterrein zorgvuldiger aandacht wordt besteed aan de parkeeraspecten. 

In reactie op ons schrijven heeft de gemeente aangekondigd  “dat er in de tweede week van november een algemene informatiebijeenkomst volgt over stand van zaken bij de woningbouwplannen op terrein Van de Ven & Co en op het Vogelzangterrein. Dan zullen de ontwerpers laten zien hoe ver ze met de plannen zijn en welke opmerkingen uit eerdere bijeenkomsten ze hebben verwerkt. Bovendien zullen zowel ontwikkelaar Burgland als gemeente aangeven hoe de procedures van vergunningen en bestemmingsplannen verder gaan verlopen en met welke groepen we over specifieke onderwerpen zullen doorpraten.”

Wij houden jullie via de website en de nieuwsbrief op de hoogte van de vorderingen. Heb je vragen of wil je meedenken? Je kunt ons bereiken via vogelzang@vonderkwartier.nl