Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Update Vogelzangterrein mei 2019

Er is weer het nodige gebeurd de afgelopen 2 maanden. De ontwerpen aan de kant van Albertina van Nassau straat en daarmee ook het blok verder in de Lodewijk Napoleon laan en het nieuwe straatje (Prinses Mariannestraat of Genderhof, naam nog te bepalen) is aangepast om meer verbinding met de bestaande bouw te maken. Dit is niet zomaar gebeurd maar we hebben hier flink op onze strepen moeten staan en zelfs met juridische acties moeten dreigen voordat deze aanpassingen plaats konden vinden. Als werkgroep zijn wij vrijwel allen tevreden over wat er nu ligt. De steenkleur is lichter gemaakt, er zijn lichte (bijna wit) banden in de gevel aangebracht en de kozijn zijn veel lichter(bijna wit). Verder worden de massieve gevels op de koptorens gebroken met nestkasten voor vogels of vleermuizen. Hier had nog meer kunnen gebeuren maar dit was ons inziens het maximaal haalbare. Voor meer info zie de 3D ontwerpen op de website.

De bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor woningbouw op terrein Van de Ven & Co en op het Vogelzangterrein zijn per 18 april ter inzage gelegd en tot 5 juni kan eenieder daar zijn zienswijze op indienen. Zie hiervoor de officiële aankondiging van de gemeente. Als werkgroep zullen wij een zienswijze indienen maar geen bezwaar maken.

Nieuw in het plan is dat de grondgebonden woningen te koop aangeboden gaan worden. De project ontwikkelaar wil graag met de wijkvereniging samen werken en heeft toegezegd dat de wijk eerder geïnformeerd zal worden en op zodoende meer kans maakt bij tijdige inschrijving.

Op het gebied van de sociale verbinding met de bestaande wijk heeft de eigenaar van het complex (een pensioenfonds) zich bereid verklaart om met ons samen te gaan verkennen wat er mogelijk is. Deze communicatie verloopt vooralsnog via de projectontwikkelaar.

Met betrekking tot fijnstof heeft de gemeente toegezegd om een extra nulmeting voorafgaand aan de bouw te doen. Dit moet nog concreet gemaakt worden

Nu de aanvragen lopen kunnen we ons ook gaan richten op het bouwtraject wat 18 maanden in beslag zal nemen. Een toezegging is al binnen en dat is dat er in de omliggende straten een rapportage wordt gemaakt van de staat van de huizen vooraf. Er zal ruimhartig gehandeld worden mochten er nog meer verzoeken van buiten dit gebied komen.

voor meer info zie de website of mail naar vogelzang@vonderkwartier.nl