Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Update Vogelzangterrein juni 2019

De ontwikkeling van dit laatste gebied in het Vonderkwartier ligt op schema.

Bestemmingsplan

Tot 6 juni liggen een nieuw bestemmingsplan en de invulling (een bouwplan) ter visie. Iedereen heeft daar zijn zienswijze op kunnen indienen (oftewel bezwaar maken). Namens de wijkvereniging Vonderkwartier heeft de werkgroep Vogelzangterrein wel een zienswijze ingediend, maar geen bezwaar gemaakt. We hebben onze opvattingen kenbaar gemaakt over vijf punten: 1. het ontwerp, 2. de parkeerdruk, 3. de luchtkwaliteit, 4. de sociale veiligheid, 5. de toekomstige bewoning. Daarnaast hebben we aangedrongen op constructief overleg, nu niet meer met de projectontwikkelaar (die gaat ons immers verlaten) maar met de aannemer en gemeente.

Evaluatie inspraak

Over de inspraak en hoe dat allemaal is verlopen zijn we door de gemeente uitgenodigd om onze kijk hierop weer te geven. De zogenaamde Routeplanner die gehanteerd wordt in zulke projecten is in het geheel niet gehanteerd. We hebben ons als het ware moeten invechten. Dat is uiteindelijk gelukt, na een inspraakavond en de nodige publiciteit in de pers. Onze bevindingen hebben we vastgelegd in een notitie Evaluatie Samenspraak nieuwbouwproject Vogelzangterrein .

Naamgeving nieuwe straat en complex

Achter de Albertina van Nassaustraat komt nog een nieuwe straat. Hiervoor zijn nieuwe straatnamen ingediend. Deze heeft de wijkvereniging doorgegeven aan de gemeente die ze vervolgens deponeert bij de straatnamencommissie. Door ons was voorgedragen Marianne van Oranjestraat. Deze is afgekeurd vanwege de te verwachten verwarring met de Oranjestraat (ver gezocht vinden wij). We zijn benieuwd wat het wordt.

Het woningcomplex aan de Willemstraat, onderdeel van twee complexen (terrein van de Ven) Gebroeders geheten, krijgt de naam Willem.

Verkoop woningen

Hoewel het grootste deel van de nieuwbouw huurappartementen betreft, zullen er ook enkele tientallen woningen in de verkoop gaan. De werkgroep heeft met de projectontwikkelaar kunnen afspreken dat, bij gelijke financiële geschiktheid, daarbij voorkeur zal worden gegeven aan kandidaten afkomstig uit het Vonderkwartier. Meer informatie over de woningen en de inschrijfprocedure volgt zo snel mogelijk, houd hiervoor de website en je mailbox in de gaten.

Volgende fase: bouwactiviteiten!

De werkgroep is nog niet klaar met zijn activiteiten. We zullen ook de voorbereidingen op de bouw en de uitvoering daarvan nauwgezet volgen. De laatste vergadering vóór de vakantie is 3 juli.

Heb je zorgen, vragen of andere opmerkingen, mail de werkgroep dan via vogelzang@vonderkwartier.nl