Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Update Vogelzang oktober 2019

De stikstof discussie heeft niet tot vertraging geleid. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad de bestemmingsplannen Willemstraat/Vogelzang vastgesteld en gaan we nu een nieuwe fase in.  

Vrijdag 11 oktober start de verkoop van 49 koopwoningen en -appartementen. Zie de website wonenindegebroeders.nl. 

Aanstaande woensdag zit de werkgroep samen met de gemeente om afspraken te maken over het vervolg. Er is een lijst van actiepunten geïdentificeerd met daarin aandacht voor grondwaterbeheer; Onderzoek Luchtkwaliteit; Aannemer en bouwaspecten ( toevoerroutes overlast, etc); herinrichting straten;  Bomen en groen; Uitvoering van het voorrangsbeleid bewoners Vonderkwartier; Proces van inspraak in het vervolgtraject. 

Hierover binnenkort meer

Heb je zorgen, vragen of andere opmerkingen, mail de werkgroep dan via vogelzang@vonderkwartier.nl