Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Update Vogelzang juli 2020

Grondsanering: afgerond?

Zoals veel wijkbewoners wel gezien zullen hebben is er in de laatste maanden hard gewerkt aan het saneren van de grond op het Vogelzangterrein. Daarbij zijn verschillende tanks aangetroffen met verontreinigde grond eromheen. De vervuilde grond is afgevoerd. Vervolgens is de bodem afgedekt met zwart zeil en voorzien van schone grond voor de tuinen van de nieuwe bewoners. Daarna is verder gegaan met de rioleringswerkzaamheden en de aanleg van de leidingen voor de stadsverwarming, ook die zijn zowat afgerond. Echter: een schoongrondverklaring is nog niet verstrekt door de gemeente. De werkgroep Vogelzang heeft hierover vragen gesteld aan de gemeente: waarom is die verklaring er nog niet, en is alles verlopen zoals men verwachtte?

Verkeerssituatie rondom het bouwterrein

Daarnaast heeft de werkgroep aandacht gevraagd voor de (zorgelijke) voetgangerssituatie aan de Willemstraat en de Lodewijk Napoleonlaan. De dag erna was dit met borden aangegeven hoe de voetganger zich dient te gedragen.

Tot slot is de Lodewijk Napoleonlaan aan de verkeersfunctie onttrokken voor een baan (de wijk inkomend). Hiervan was de wijkvereniging niet op de hoogte gesteld, noch hebben we dit kunnen lezen zoals te doen gebruikelijk in het Eindhovens Dagblad. Hopelijk is dit van korte duur. De werkgroep Vogelzang heeft ook hier vragen over gesteld.

Heeft u zelf vragen of suggesties met betrekking tot het Vogelzangterrein? U kunt de werkgroep bereiken via vogelzang@vonderkwartier.nl .