Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Update project ‘Een dementievriendelijk Vonderkwartier’ (januari 2022)

Dementie is een onderwerp dat je meestal pas aanspreekt zodra je ermee te maken krijgt in je directe omgeving: bij ouders of grootouders, bij familie, buren of kennissen. Toch is dementie momenteel onder senioren zo’n beetje volksvijand nummer 1.

Ook onze wijk kent deze ouderen: mensen die, ook als hun geheugen gaat haperen, in hun huis en onze wijk willen blijven wonen. Vandaar dat Stadsverpleeghuis Vonderhof, een aantal buurtbewoners en onze wijkvereniging gezamenlijk vorig jaar zijn gestart met het project ‘Een dementievriendelijk Vonderkwartier’.

Een Daf en drie doelen

Na de aftrap op 23 oktober jl. met het plaatsen van een Daf33 op het dak van verpleeghuis Vonderhof, zijn er drie doelen geformuleerd door een hiervoor opgerichte werkgroep, namelijk:

1. meer kennis (in de wijk Vonderkwartier) over dementie,

2. meer ontmoetingen en

3. het vergroten van de veiligheid thuis en in de wijk.

Een drietal werkgroepen gaat zich hiermee bezighouden. We willen graag dat buurtgenoten met geheugenproblemen en mensen met dementie zoveel mogelijk bewegingsvrijheid genieten in de wijk en gebruik kunnen maken van voorzieningen. Anderzijds hopen we dat wijkbewoners zich hier mede verantwoordelijk voor voelen. We willen graag bereiken dat deze speciale buurtgenoten weer integreren in de wijk, gewoon mee kunnen doen, dus niet als een aparte groep behandeld worden, maar dat er voor hen wel oog en aandacht is.

Het is bekend dat mensen die vergeetachtig worden of dementieverschijnselen vertonen, de neiging hebben zich terug te trekken, uit schaamte. Dat veroorzaakt onnodige eenzaamheid. Dat willen we als wijk natuurlijk niet! De vraag is vooralsnog wel hoeveel dementerenden of mensen met problematische vergeetachtigheid in onze wijk wonen, buiten de groep bewoners in Stadsverpleeghuis Vonderhof.

Contact opnemen

Mantelzorgers en andere naasten nodigen wij uit om, als ze daar behoefte aan hebben, contact op te nemen met Nell Engberts van de Werkgroep VonderXL. Zij zit in twee werkgroepen om de wijk Vonderkwartier dementievriendelijker te maken. U kunt haar mailen: nell.engberts50@gmail.com, of bellen: 06 43167742.
Ook als u mee wilt denken in een of meer werkgroepen kunt u contact met Nell opnemen.