Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Update bouwplannen Vogelzangterrein

Op 6 maart was er een drukbezochte inloopavond  waar informatie werd verstrekt over de bouwplannen op het Vogelzangterrein. Er zijn plannen voor een 130 tal huurwoningen met parkeren op eigen terrein.  De tijdsplanning is ambitieus met een besluit van B&W in mei 2018 en wijziging, inspraak en vaststelling van het bestemmingsplan begin 2019 af te ronden. Start van de bouw zou dan al in april 2019 plaatsvinden. De direct betrokken bewoners aan de Albertina van Nassaustraat even hebben zich verenigd om gezamenlijk met de gemeente te kunnen onderhandelen.

Na de oproep in de vorige nieuwsbrief hebben zich een 5-tal buurtbewoners gemeld om onder de vlag van de werkgroep KOR (Kwaliteit Openbare Ruimte) de belangen van de wijk te behartigen naar de gemeente en projectontwikkelaar. Er wordt momenteel gewerkt aan een brief waarin wij onze aandachtspunten uiteen zetten. Dit zijn onder andere: krapte in het tijdspad, parkeren, verkeerssituatie, vormgeving aansluiten bij het Vonderkwartier, duurzaamheid, groen, sociale veiligheid, grondwater en overlast tijdens de bouwperiode. Vragen, suggesties, of wil je je bij deze groep aansluiten? Mail dan naar werkgroep-openbare-ruimte@vonderkwartier.nl