Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Samen op Stap  29 februari 2024: Stamppotavond in ’t Vonderke

In februari, op schrikkeldag, organiseert de Werkgroep VonderXL, in het kader van Samen-op-Stap (S.O.S.), weer eens een culinair uitje: een stamppotavond in ’t Vonderke, met – naar keuze – zuurkoolstamp (met rookworst en spekjes) of een vegetarische hutspot

Verdere toelichting lijkt overbodig…. “goede wijn behoeft geen krans”. Het is  een mooie gelegenheid om mede-buurtbewoners (beter) te leren kennen, wat van meet af aan altijd de belangrijkste drijfveer is geweest achter de maandelijkse S.O.S.-uitjes.

Hieronder de details:

 

Waar en Wanneer:

In Café ’t Vonderke, op donderdag 29 februari a.s., 18:30 uur.

 

Kosten:

€ 8,95, exclusief drankjes; het totaal na afloop af te rekenen bij Frank Aelmans van ‘t Vonderke.

 

Opgeven (maximaal 25 deelnemers !):

Vóór 22 februari a.s. bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com (u ontvangt daarna een bevestiging per e-mail) of, als men niet over e-mail beschikt, telefonisch via 040-2524628. S.v.p. duidelijk vermelden: zuurkoolstamp (niet-vegetarisch) of hutspot (vegetarisch).