Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Samen op Stap 26 april 2023: bezoek aan VOC (Veteranen Ontmoetings Centrum) “De Treffer”

Op woensdag 26 april zijn we, in het kader van Samen-op-Stap, te gast in VOC De Treffer, het ontmoetingscentrum voor veteranen in de Smitsstraat nr. 17, op loopafstand van onze wijk.

Nederland kent tal van dit soort centra, gericht op veteranen d.w.z. gewezen Nederlandse militairen die ons land hebben gediend in oorlogsomstandigheden of vergelijkbare situaties, inclusief vredesmissies in internationaal verband. Je kunt hier denken aan Indiëgangers of aan militairen, ingezet in de jaren 50 in de oorlog in Nieuw-Guinea. Maar ook Libanon- of Afghanistan-veteranen vallen hieronder.

VOC De Treffer wordt beheerd door de Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost en werkt met zo’n vijftien vrijwilligers. De stichting organiseert jaarlijks verschillende veteraan gerelateerde activiteiten zoals lezingen, exposities, reünies e.d. Ook is er elk jaar een Indiëdag, een Nieuw-Guineadag, een Libanondag en een Afghanistandag.

De Treffer is niet alleen een inloophuis voor veteranen en hun familieleden. IEDEREEN is er welkom, bijvoorbeeld om een bezoek te brengen aan het knusse museumpje op de eerste verdieping (traplift aanwezig !!), een film te bekijken in de tv-kamer, een tijdschrift te lezen in de leeskamer…..of zomaar voor een gezellig kopje koffie.

Wij treffen het dat in de week vóór ons bezoek een interessante expositie wordt geopend in De Treffer over Jan Zwartendijk (1896-1976), ook wel “de Engel van Litouwen” genoemd. Hij was vanaf 1938 directeur van Philips in Kaunas, toentertijd de hoofdstad van Litouwen, en in 1940 korte tijd plaatsvervangend consul. In die laatste hoedanigheid verstrekte hij aan zo’n 2300 Joden valse papieren waardoor ze uit de handen van de Duitse vervolging bleven. Begin augustus 1940 werden de ambassades en consulaten in Kaunas in opdracht van de Sovjet-autoriteiten gesloten. Zwartendijk moest toen terugkeren naar Nederland, waar hij tot zijn pensioen voor Philips zou blijven werken.

Kortom, noteer 26 april voor een bijzonder uitje…..gezellig en leerzaam.

Waar:          VOC De Treffer, Smitsstraat 17, Eindhoven (wijk De Bergen).

Wanneer:     Woensdag 26 april a.s., om 10:45 uur verzamelen bij ’t Vonderke, waarna te

                  voet naar Smitsstraat (om 11:00 uur ontvangst).

Kosten:        € 7,50 , inclusief koffie/thee én lunch (met soep en broodjes).

Opgeven:    Bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com (u ontvangt daarna een bevestiging

                  per e-mail) of, als men niet over e-mail beschikt, telefonisch via

                  040-2524628.

De kosten (€ 7,50) kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL96INGB0001642733 t.n.v. P.H. Klaver Eindhoven of op de dag zelf contant met Peter worden verrekend.