Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Samen Op Stap 23 mei 2023: wandeling en rondleiding op landgoed De Grote Beek

Op dinsdag 23 mei a.s. organiseert de Werkgroep VonderXL, in het kader van SOS (Samen-op-Stap) een wandeling op het prachtige Landgoed De Grote Beek, langs gebouwen, bos, kunst en natuur.

Psychiatrisch ziekenhuis De Grote Beek, gelegen in Woensel aan de Boschdijk, werd ruim een eeuw geleden, in 1918, in gebruik genomen onder de naam Rijkskrankzinnigengesticht (RKG). In 1947 veranderde de naam in Rijks Psychiatrische Inrichting (RPI). In 1985 werd de band met het Rijk opgeheven en werd de inrichting een particuliere stichting onder de naam Ziekenhuis De Grote Beek, vanaf 1996 aangeduid als hoofdlocatie van de Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen (GGzE). De naamsverandering geeft aan hoe de visie op de patiënten is veranderd en hoe het aanvankelijke gesloten karakter steeds opener is geworden. De hekken om het complex zijn al jaren geleden gesloopt en het ‘inrichtings’-karakter is zo goed als verdwenen. Patiënten noemt men nu meestal cliënten. De hulp richt zich zoveel mogelijk op herstel en re-integratie, en op het leren leven en werken met een psychische kwetsbaarheid.

Het hele complex bestaat uit verschillende gespecialiseerde klinieken naast allerlei ‘gewone’ voorzieningen zoals een (kinder)boerderij, een cadeau- en kledingwinkeltje, een restaurant en een koffiebranderij / lunchroom voor cliënten, personeel en gasten.

Alles wordt gerund door cliënten, medewerkers en vrijwilligers.

Het terrein van De Grote Beek is zo’n 118 ha groot en behoort tot ‘de groene long’ van Eindhoven. Het is tegenwoordig vrij toegankelijk. Er zijn heel wat wandelroutes en regelmatig worden er allerlei activiteiten georganiseerd voor cliënten en voor het publiek. De Hypotheker-Beekloop , tweemaal per jaar, is al jaren een ‘klassieker’ voor lopers uit de regio Eindhoven. Ook valt er moderne kunst te bewonderen. Markante plekken zijn het Ketelhuis (het voormalige verwarmingsgebouw, nu een feest- en trouwlocatie) en de algemene begraafplaats met de ‘struikelstenen’, die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Namen uit het verre verleden, zoals Vrouwenbos, Mannenbos en Doktersbos verwijzen naar de tijd waarin nog op allerlei gebied verschil werd gemaakt.

De GGzE heeft er de laatste jaren veel energie in gestoken om van het terrein een ‘helende omgeving’ te maken voor cliënten, hun naasten, medewerkers, burgers, verenigingen en bedrijven uit de Brainport-regio. Het zgn. Breinpad, een meanderende wandelroute met veel zit- en uitkijkplekken, uitgezet door de GGzE en nog steeds in ontwikkeling, voert je langs tal van historische en monumentale gebouwen, maar ook door prachtige stukken natuur. Hetgeen allemaal bijdraagt aan mentale gezondheid en herstel.

Alles bij elkaar valt er op het 4 km lange Breinpad een hoop te zien, te beleven en te vertellen. Te veel om tijdens één wandeling te verkennen.

Daarom beperken we ons op 23 mei tot het gedeelte rond Kinderboerderij De Haen en het ‘Vrouwenbos’. Start- en eindpunt van de wandeling is koffiehuis Caffeïne Dealers . Dit project ondersteunt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij hun resocialisatie en re-integratie. Het leidt deze mensen op om koffie te branden, te verpakken en te zetten. De koffie is biologisch, duurzaam, speciaal geselecteerd en daardoor perfect van smaak.

Later dit jaar willen we dan een tweede SOS-wandeling organiseren met als start- en eindpunt de gerestaureerde begraafplaats tegenover het Ketelhuis (terreiningang aan de Boschdijk).

Tijdens de wandeling is werkgroeplid Leny Westeijn onze gids. Zij heeft een aantal jaren bij GGzE gewerkt en is bovendien IVN-gids.

Wanneer:

Dinsdag 23 mei a.s., 11.00 – ± 13.30 (met eventueel een korte uitloopmogelijkheid).

Waar:

Om 10:45 uur verzamelen bij ’t Vonderke. Daarna gezamenlijk met de fiets/auto naar GGzE, locatie De Grote Beek (afstand ± 4 km vanaf ’t Vonderke). Natuurlijk kan men ook op eigen gelegenhed gaan, te voet (!) of met de fiets.

Voor wie wil, kan vervoer per auto geregeld worden, mits aangegeven bij de aanmelding.

We nemen de westelijke terreiningang van De Grote Beek (ingang Vredeoord) en verzamelen ons om 11:00 uur bij koffiehuis Caffeïne Dealers (adres: Doctor Poletlaan 23), in de boerderij naast Kinderboerderij De Haen en vlakbij Parkeerterrein 8A.

Kosten:

€ 7,50, inclusief koffie/thee en lunch, en inclusief plattegrond Landgoed De Grote Beek.

Gelieve het bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL96INGB0001642733 tnv P.H.Klaver, Eindhoven of op de dag zelf contant aan Peter te overhandigen.

Opgeven:

Bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com (u ontvangt daarna per e-mail een bevestiging met nadere details) of, en alleen als men niet over e-mail beschikt, telefonisch via 040-2524628. Bij opgave duidelijk vermelden of men gebruik wil maken van autovervoer.