Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Samen op Stap 23 juni 2023: bezoek Ton Smits Huis / Genneper Hoeve

Op vrijdag 23 juni a.s. organiseert de Werkgroep VonderXL , in het kader van SOS (Samen-op-Stap) een combi-uitstapje: eerst een bezoekje aan het Ton Smits Huis en daarna een bezoek aan de vlakbij gelegen Genneper Hoeve, voor een lunch en een rondwandeling over het erf. Beide locaties liggen op loopafstand van elkaar.

Het TON SMITS HUIS (Jacob Reviuslaan 25, gelegen in Stratum vlakbij de Genneper Parken) is een klein museum in de voormalige atelierwoning van de Eindhovense cartoonist/striptekenaar en kunstschilder Ton Smits.

Ton werd geboren in Veghel in 1931 in een gezin met zeven kinderen. In 1935 verhuisde het gezin naar Eindhoven, naar de Sophia van Wurtenberglaan, in onze wijk het Vonderkwartier, waar Ton ruim twintig jaar heeft gewoond. In 1957 verhuisde hij (met zijn moeder) naar de nieuwe atelierwoning aan de Jacob Reviuslaan, waar hij heeft gewoond en gewerkt tot aan zijn dood in 1981.

Hij wordt wel gezien als de eerste Nederlandse cartoonist die internationale bekendheid heeft gekregen. Hij wilde dat zijn cartoons (humoristische tekeningen) en schilderijen ook na zijn dood voor publiek toegankelijk zouden blijven. Eind 1983 ging deze wens in vervulling met de opening van museum Ton Smits Huis, geheel gewijd aan deze kunstenaar. De artistieke nalatenschap van Smits vormt de kern van de museumcollectie.

Deze collectie telt ongeveer twintigduizend originele cartoons en potloodschetsen én enkele honderden schilderstukken. Ton Smits Huis belicht tevens het levensverhaal van deze kunstenaar, de onderscheidingen die hij heeft ontvangen en zijn succesvolle carrière als publicist van cartoons in Amerikaanse dagbladen en tijdschriften.

Het vroegere atelier van het huis is ingericht als expositieruimte. In april 2009 is het Ton Smits Huis officieel geregistreerd als museum. In 2012 is het verbouwd en min of meer teruggebracht in dezelfde staat als toen Ton Smits er nog dagelijks werkte.

Op dit moment loopt er een expositie van aquarellen, genaamd “Ton Smits in full colour”. Hoewel veel mensen de cartoons en schilderijen van Ton Smits kennen, weten velen niet dat hij ook aquarellen en gouaches heeft gemaakt, soms als voorstudie voor schilderijen. Interessant dus om ook met deze kant van Ton Smits kennis te maken.

De maximale bezoektijd aan het museum is één uur, voldoende tijd om alles rustig te bekijken. Tijdens het bezoek worden een DVD en een animatiefilmpje vertoond over Ton Smits’ werk-, kijk- en denkwijze. Een gids is aanwezig om desgewenst uitleg te geven en om vragen aan te stellen. De entreeprijs is € 3,50 per persoon.

Na afloop van het Ton Smits Huis gaan we. voor lunch en rondwandeling, naar de Genneper Hoeve, gelegen op het naburige Landgoed Gennep.

De GENNEPER HOEVE is een ecologische boerderij, waar milieuvriendelijk wordt gewerkt d.w.z. met zo min mogelijk belastende of vervuilende middelen voor het milieu. Boer en boerin zijn Age Opdam en Miriam Metze, die elkaar in 1986 in Wageningen hebben ontmoet en in 2002, samen met hun vier kinderen, naar Eindhoven zijn gekomen om de Genneper Hoeve op te starten.

Het is een unieke plek midden in de stad. Je maakt er kennis met een eerlijke, pure vorm van voedselproductie. Iedereen kan hier zelf ervaren hoe stad, biologisch-dynamische landbouw, biodiversiteit en natuur elkaar versterken. Natuurbeheer maakt dus een zeer belangrijk ondrdeel uit van het bedrijf.

Het is een gemengd bedrijf d.w.z. gericht op veeteelt en akkerbouw, en beslaat alles bij elkaar zo’n 125 hectare (40 ha bij huis en ruim 85 ha in beheer in en rondom de stad). De basis van dit gemengd bedrijf wordt gevormd door het melkvee, een veestapel met veertig roodbonte melkkoeien. ’s Zomers graast het melkvee op de weilanden van het landgoed en in de winter produceert het goede mest in de strorijke potstal. Deze organische mest wordt weer gebruiktr op het land als voeding voor het bodemleven, zodat er een levende en vruchtbare bodem ontstaat

Het jongvee en het slachtvee grazen in natuurgebieden rondom Eindhoven en leveren zo een belangrijke bijdrage aan natuurontwikkeling en biodiversiteit.

Natuurlijk maakt het bedrijf geen gebruik van kunstmest, chemische middelen en reguliere medicijnen zoals antibiotica.

Bij de boerderij bevinden zich ook een kaasmakerij en een winkel. In de kaasmakerij wordt van het eigen melk rauwmelkse boerenkaas gemaakt met de smaak van Gennep. En in de beorderijwinkel kun je allerlei heerlijke biologische producten kopen: verse rauwe melk, boerenkaas, eieren, ambachtelijk bereide vleeswaren, vlees, aardappelen en groenten van het seizoen, allemaal van de eigen boerderij, maar ook andere biologische kwaliteitsproducten van collega’s uit de regio, zoals brood, geitenkaas, kruiden, diverse soorten meel en appelstroop.

Op het ogenblik is men druk bezig met de bouw van een zgn. proeflokaal, midden op het boerenerf. Dat moet een bijzonder restaurant worden “ waar alle zintuigen worden geprikkeld met de producten van het eigen bedrijf”. Men wil de gasten laten ervaren dat biologisch, seizoensgebonden en lokaal eten verrrassend lekker kan zijn. Voor het proeflokaal is nog 150.000 euro nodig. Dat geld kan geleend worden bij de Triodos Bank maar een gezamenlijke financiering met de bezoekers vindt men beter passen bij de aard van het bedrijf. Daarom is men gestart met een crouwdfundingsactie.

Op het boerenerf van de Genneper Hoeve kun je als bezoeker vrij rondlopen. Zodat je rustig en ontspannen de tijd kunt nemen voor een bezoek aan de stallen met koeien, kalfjes, kippen en wroetende varkens, en eventueel voor wat aankoopjes in de winkel.

Heerlijk toch na een cultureel uurtje in het cartoonmuseum van het Ton Smits Huis.

Wanneer:

Vrijdag 23 juni a.s., 11:00 – ± 14:00 uur.

Waar:

Om 10:45 uur verzamelen bij ’t Vonderke. Daarna gezamenlijk met de fiets/auto naar het Ton Smits Huis, Jacob Reviuslaan 25 (rand Genneper Parken, afstand ± 2,4 km vanaf ’t Vonderke). Natuurlijk kan men ook op eigen gelegenhed gaan, te voet (!) of met de fiets. Zorg ervoor om stipt om 11:00 uur aanwezig te zijn.

Voor wie wil, kan vervoer per auto geregeld worden, mits aangegeven bij de aanmelding.

Kosten:

€ 3,50, inclusief gids Ton Smits Huis. Eventuele consumptie op de Genneper Hoeve (koffie/thee, koek e.d.) is voor eigen rekening.

 Gelieve het bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL96INGB0001642733 tnv P.H.Klaver, Eindhoven of op de dag zelf contant aan Peter te overhandigen.

Opgeven:

Bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com (u ontvangt daarna per e-mail een bevestiging met nadere details) of, en alleen als men niet over e-mail beschikt, telefonisch via 040-2524628. Bij opgave duidelijk vermelden of men gebruik wil maken van autovervoer.