Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Samen op Stap 17 maart 2022: historische stadswandeling

Na een noodgedwongen onderbreking van de maandelijkse S.O.S.-uitjes als gevolg van de coronamaatregelen, willen we in maart de draad weer oppakken. Met daarna hopelijk wat meer regelmaat dan we de laatste twee jaar, sinds de uitbraak van covid-19, gewend zijn geweest.

Het laatste uitje was in november vorig jaar: een lunchpauzeconcert in het Muziekgebouw. Precies 20 S.O.S.-activiteiten waren eraan voorafgegaan, nadat het initiatief daartoe was genomen in januari 2019. De meesten herinneren zich die periode nog wel: we hadden als wijk net de opvoering van de Carmina Burana achter de rug, een geweldige happening die het wij-gevoel in onze wijk een enorme boost had gegeven. Dat ‘Carmina Burana-gevoel’ moesten we koste wat kost levend houden, vond iedereen. Vandaar dus o.a. het initiatief van de Werkgroep VonderXL (voorheen: Werkgroep Senioren) om maandelijks een uitje te organiseren onder het motto S.O.S (Samen op Stap), Het pakte zo uit dat de meeste uitjes van culturele aard waren, sommige ook van culinaire aard (zoals een stamppotavond), maar steeds was het achterliggend idee: elkaar als buurtbewoners beter leren kennen.

Dat laatste geldt zeker ook voor de activiteit die nu voor 17 maart a.s. op het programma staat. Al betreft het hier wel een activiteit waarvoor de naam “Samen-op-Stap” , meer dan voor alle uitjes tot nu toe, letterlijk van toepassing is: een sportieve wandeling, zo’n 5 km stappen, zij het dan “met een duidelijk historisch-culturele touch”. Je hoeft geen fanatieke die-hard te zijn om mee te kunnen doen, het gaat niet om de prestatie, maar een beetje conditie is niet verkeerd.

Onze gids tijdens deze historische wandeling is de Eindhovenaar Roel Kruijer. Hij heeft jarenlang gewerkt als docent stadsontwikkeling aan de Zuyd Hogeschool in Heerlen en is, behalve een bevlogen verteller, zeer deskundig op het gebied van de (industriële) ontwikkeling van de stad Eindhoven.

  • We beginnen met een korte powerpoint-presentatie in ’t Vonderke aan het Lodewijk Napoleonplein (± 20 minuten). Onderwerp: de historie van Eindhoven in vogelvlucht met de verschillende metamorfoses en de huidige ontwikkelingen.
  • Daarna start de wandeling. De route loopt vanaf ’t Vonderke door de binnenstad en vervolgens langs de Dommel richting Mariënhage. (± 60 minuten)

We maken kennis met zowel restanten van het oude Eindhoven als wat in het nieuwe Eindhoven daarvoor in de plaats of erbij gekomen is. Om maar iets te noemen (in willekeurige volgorde):

  • Industrie langs de Dommel: huisvlijt, waterkracht, stoommachine;
  • Verdwijnende industrie en opkomst van andere functies;
  • Kerken die steeds meer verdwijnen of een andere functie krijgen;
  • Grotere mix en synergie van functies: cultureel, wonen, horeca;
  • Stap voor stap meer autovrij, meer verblijfsfunctie;
  • Variatie van openbare ruimtes, pleintjes, meer binnengebiedjes worden openbaar;
  • Verdichting centrum en hoogbouw (spanning tussen sociale en duurdere woningbouw).
  • We sluiten de wandeling af met koffie/thee (op eigen kosten).

Kortom, een boeiende wandeling, begeleid door een gedreven verteller, en dus van harte aanbevolen

Wanneer:

Donderdag 17 maart a.s., 12:00 – 13:30 uur (na het koffie-uurtje bij ’t Vonderke)

Waar:

Gestart wordt in ’t Vonderke op het Lodewijk Napoleonplein met een powerpoint-presentatie, waarna wandeling door binnenstad en langs de Dommel. Elke deelnemer krijgt een korte beschrijving met toelichting van wat er op de route te zien is.

Kosten:

Gratis. Koffie/thee na afloop voor eigen rekening.

Opgeven:

Bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com (u ontvangt daarna per e-mail een bevestiging met nadere details) of, en alleen als men niet over e-mail beschikt, telefonisch via 040-2524628.