Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Projectgroep waterstand Vonderkwartier

Onze wijk bevindt zich deels in het voormalige stroomgebied van de Gender, en kent een lange geschiedenis van wateroverlast. In het verleden is hier vanuit de wijkvereniging aandacht voor geweest, en met succes: de gemeente heeft in 2007 maatregelen genomen. In de jaren hierna is er veel minder overlast geweest. Helaas hebben we na een zeer nat najaar en winter toch weer last van natte voeten. Denk aan lekkende kelders, ondergelopen kelderkasten en kruipruimtes, maar ook natte tuinen en plantsoenen die niet op willen drogen.

Om de huidige wateroverlast in onze wijk in kaart te brengen heeft de wijkvereniging eind december een enquête verspreid. Bij deze enquête zat een oproep aan geïnteresseerden om deel te nemen aan een speciaal hiervoor op te zetten projectgroep. En met resultaat! De projectgroep Waterstand bestaat uit zo’n vijftien enthousiaste leden, en er zijn inmiddels twee bijeenkomsten geweest. De projectgroep heeft als doelstelling om de overlast in kaart te brengen, en te achterhalen welke instanties hierop aangesproken kunnen worden. Maar ook wat we als wijkvereniging kunnen betekenen in het adviseren over hoe om te gaan met specifieke gevallen.

De komende tijd willen we de wijk blijven informeren over dit onderwerp. Maar mochten er in de tussentijd nog vragen zijn, is de projectgroep per e-mail bereikbaar via waterstand@vonderkwartier.nl.