Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Persbericht Vogelzangterrein

PERSBERICHT WIJKVERENIGING VONDERKWARTIER 14 December 2018
Het Vogelzangterrein is het laatste stuk in onze wijk het Vonderkwartier dat bebouwd gaat worden. En daar willen we ons nadrukkelijk mee bemoeien, omdat we dit gebied als toegangspoort en onderdeel van onze wijk zien. Het project zou hiermee dan ook optimaal aansluiting moeten maken. Met de bebouwing van het Vogelzangzangterrein is de wijk blij. Eindelijk komt er een invulling voor het gebied, waar wij al jaren op hebben aangedrongen. Er is vaak sprake geweest van overlast (daklozen in niet bewoonbare autogarage), illegale autoverkoop, wateroverlast, parkeren, vervuilde grond. En er was een conflictsituatie tussen gemeente en eigenaar van grondgedeelten. Meer dan 40 jaar impasse wordt nu doorbroken.
We willen als wijkvereniging goed betrokken zijn bij de invulling van het Vogelzangterrein. Dat is echter nog niet op alle onderdelen het geval. In de krant lezen we dat de gemeente harde afspraken heeft gemaakt met de projectontwikkelaar over de hoogte van de huren van 60 woningen. Met de wijkvereniging zijn nog geen harde afspraken gemaakt.
In april hebben wij onze eerste bevindingen neergelegd bij de gemeente over het massavolumeplan. De raadsinformatiebrief van 4 december suggereert een positief beeld omtrent het draagvlak in de wijk. We zijn inderdaad over het globale ontwerp positief.
Echter wij willen er op wijzen dat er over een aantal zaken nog belangrijke vraag- en verschilpunten liggen:

  • De aansluiting van de nieuwbouw in de Albertina van Nassaustraat op de bestaande bouw is architectonisch nog onvoldoende (met name de hoekelementen). Dit willen we anders.
  • Het parkeerprobleem wordt in de zienswijze van de gemeente beperkt tot het verdwijnen van het parkeren op het Vogelzangterrein. De parkeerdruk is echter groot, vanwege: moskee, zalencentrum Ambassadeur, bezoekers Vonderhof. En niet te vergeten bij PSV-voetbal. Er worden meer openbare parkeerplaatsen onttrokken dan nu in de stukken lijkt te worden aangegeven. Daar is tot op dit moment geen oog voor. Dit betreft o.a. openbare parkeerplaatsen aan de kop van de Albertina van Nassaustraat en aan de Lodewijk Napoleonlaan. De wijk wil deze behouden.
  • Aandacht wordt gevraagd voor de grondwaterproblematiek en de bestaande vervuiling in tuinen van bewoners (oevers van de Gender) en op het Vogelzangterrein.
    Tot slot willen wij graag met de gemeente in gesprek over de beoogde doelgroep en daarmee het verhuurbeleid voor dit project. In onze wijk leeft zowel bij jongeren (starters) als ouderen behoefte om in de wijk te kunnen blijven wonen. Met de kennelijk gemaakte afspraken over de hoogte van de huur, loopt de wijk het risico om een duiventil te worden voor tijdelijke bewoning. Wij zien graag geborgd dat dit project ook toegankelijk en bereikbaar wordt voor de woonbehoeften in onze wijk. Er heeft reeds een overleg plaatsgevonden, waarbij onze vragen zijn aangehoord. In het vervolgoverleg in januari 2019 hopen wij tot meer concrete overeenstemming te kunnen komen.
    Contactpersoon: ir. T.Castenmiller email: voorzitter@vonderkwartier.nl