Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Oproep: vrijwilligers gezocht voor koffie-uurtje VonderXL

Na het succes van de zomeractiviteiten voor 55-plussers, waarbij met name het koffie-uurtje op donderdag van 10:30-12:00 uur een voltreffer was, heeft de Werkgroep VonderXL besloten om dit wekelijkse uurtje na 8 oktober voor onbepaalde tijd voort te zetten. Met de uitbater van ’t Vonderke zijn daarover afspraken gemaakt. Bedoeling is nu om te gaan werken met vrijwilligers, van wie er bovendien enkelen het diploma Sociale Hygiene op zak hebben. Daardoor kan Frank worden ontlast en kunnen de prijzen wat lager uitvallen.

Een aantal vrijwilligers heeft zich intussen al gemeld, maar hoe meer mensen er meedoen hoe beter, zodat er gerouleerd kan worden, bijvoorbeeld 2 vrijwilligers per keer, 1x per vier weken.  Wat houdt het werk in? Het koffiezetapparaat aanzetten, controleren of de verwarming en de ventilatie werken, na afloop alles opruimen en netjes achterlaten.

Belangrijk – ja zelfs noodzakelijk, wanneer Frank zelf er niet is – is dat er altijd iemand aanwezig is onder de vrijwilligers die in het bezit is van het zgn. diploma Sociale Hygiëne. Bij het vak Sociale Hygiëne leer je hoe je het best in actie kunt komen in bepaalde situaties. Een spoedcursus Sociale Hygiene duurt 1 dag en wordt afgerond met een examen.

Op dit moment is de vraag: zijn er gegadigden die de spoedcursus Sociale Hygiëne hebben gevolgd of willen volgen, en die vervolgens af en toe op donderdag aanwezig willen zijn? Het mooiste zou zijn, wanneer er minimaal 4 mensen bereid zijn, zodat ook zij kunnen rouleren: 1x per maand op donderdag van 10:30 tot 12:00 uur.

Voor meer informatie en/of reactie, neem contact op met Nell Engberts (ook als je gewoon vrijwilliger wilt zijn zónder cursus Sociale Hygiëne): nell.engberts50@gmail.com, 040-2693264 / 06-43167742.