Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Huiskamergesprekken in Vonderkwartier over “laatste levensfase”

Jullie aandacht en eventueel medewerking worden gevraagd voor een project dat draait rond het thema “laatste levensfase” , met onderwerpen als waardig ouder worden, voltooid leven en de huidige euthanasiewetgeving. Heel actueel dus. Het project wordt uitgevoerd door communicatieadviesbureau &MAES uit Amsterdam in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Huiskamergesprekken

Doel van het project is om een maatschappelijke discussie over “de laatste levensfase” op gang te brengen, waarin zoveel mogelijk verschillende opvattingen naar voren komen. Daarvoor worden er van februari tot en met april 2020 zo’n veertig huiskamergesprekken gevoerd, op verschillende plaatsen in Nederland. Het worden geen gesprekken over goed of fout. “Wij willen op kwalitatieve wijze diverse mensen aan het woord kunnen krijgen, waardoor er een dialoog ontstaat”, aldus Bureau &MAES. Het brede beeld uit de samenleving dat volgt uit de gesprekken, stuurt het Ministerie van VWS in juni 2020 naar de Tweede Kamer als bijdrage aan de politieke discussie.

Voor de regio Eindhoven is gekozen voor onze wijk, het Vonderkwartier, en de wijk rond de Witte Dame. In deze twee wijken samen wil Bureau &MAES tien huiskamers werven om op zaterdag 18 april de dialoog aan te gaan in groepjes van 8-10 personen, inclusief een gespreksleider. Na anderhalf uur gesproken te hebben in een huiskamer, komen de verschillende deelnemers van de tien huiskamers bij elkaar in een nog nader te bepalen buurtcentrum/theater om te reflecteren op de gesprekken. Als alle regio’s zijn geweest, vindt er aan het eind van het traject een symposium plaats, waar de bevindingen van de dialoog worden overhandigd aan de minister. Het moet weergeven hoe Nederlanders echt denken over de laatste levensfase.

Voor onze wijk is deelname aan dit project natuurlijk een prachtgelegenheid om het Vonderkwartier weer eens op de kaart te zetten. Twee onderzoeksmedewerkers van Bureau &MAES, Ceren Özkan en Siri de Vrijer, hebben inmiddels al oriënterende gesprekken gevoerd met sleutelfiguren uit onze wijk.

Meedoen?

Vooralsnog hebben zij twee concrete vragen/verzoeken aan jullie, wijkbewoners:

  • Wie in het Vonderkwartier wil zijn/haar huiskamer op zaterdag 18 april gedurende anderhalf uur beschikbaar stellen voor een groepje van 8-10 personen? Zelf deelnemen aan het gesprek is geen vereiste. Alles bij elkaar zijn minimaal vijf huiskamers nodig in het Vonderkwartier.
  • Wie wil er deelnemen aan de gesprekken op zaterdag 18 april? Thema is “de laatste levensfase”, maar deelnemers mogen – graag zelfs! – in elke leeftijdscategorie vallen en ook afkomstig zijn van buiten het Vonderkwartier. De gesprekken vinden plaats onder begeleiding van Bureau &MAES.

Meer informatie of reageren?

Neem contact op met Kees Scheffers, die voor de verdere afwikkeling zal zorgen met Bureau &MAES. Zijn contactgegevens: c.scheffers@chello.nl , 040-2511104 / 06-26906891