Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Genderpark oplevering vertraagd naar april 2017

In december 2016 is er een inloop avond geweest en is er een wijkinfo rondgestuurd waarin gemeld werd dat de afronding van het Park vertraging op loopt.en dat het contract met de huidige aannemer  (van der Schoot) beëindigd zou worden. Inmiddels ligt er een offerte van de nieuwe aannemer “van der Zanden” en start deze per 10 januari 2017. De streven is om het begin april allemaal klaar te hebben. Of dit gaat lukken hangt grotendeels nog op de Karel Martelweg. Er lopen nog gesprekken met de bezwaarmakers tegen het opheffen van de Karel Martelweg. Hoewel dit bezwaar officieel ongegrond is verklaard wil de gemeente toch in goed overleg blijven. Momenteel lopen er nog een aantal verkeersmetingen in om om de Engelsbergen.

Het westelijk deel van het Park is nu in zijn geheel opgeleverd op het opknappen van de bestaande paden na. Hoewel niet in het originele plan worden toch op verzoek van omwonenden ALLE paden in het park opnieuw verhard. Het andere deel is nog niet opengesteld. Er zijn nog een aantal plekken waar nog gesaneerd moet worden. Deze zij met geel-zwart lint afgezet. Voor uw en uw honds gezondheid, blijf hier weg!

Update begin december 2016

In juli 2016 heeft de aannemer de werkzaamheden hervat. De Karel Martelweg is inmiddels afgesloten voor verkeer, zie wijkinfo-afsluiting-karel-martelweg.  Er wordt momenteel hard gewerkt aan het definitieve plan: De planning is dat dit voor de kerst 2016 afgerond wordt. Hierna wordt dan zo snel mogelijk de nieuwe voetgangersbrug geplaatst. Voor meer info zie de wijkinfo van 2 december en de eerdere informatiebrief van de gemeente.

voor historie zie ook de update van 29 mei