Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Enquête laadpunten elektrische auto’s

Een bericht van de Werkgroep Energie naar aanleiding van de in januari gehouden enquête:

 

Beste Vonderkwartier-bewoner,

In januari van dit jaar is er in onze wijk door studenten van de TU/e een wijkonderzoek naar laadinfrastructuur gehouden, middels een enquête. Deze is door vele bewoners ingevuld (>180). De resultaten hiervan zijn inmiddels beschikbaar en geanalyseerd. Hierbij de belangrijkste bevindingen opgesomd:

  • Meerderheid wil liever geen openbare laadpunt voor de deur en 74% is bereid meer dan 1 minuut te lopen (38% zelfs meer dan 3 minuten).
  • Meerderheid hecht waarde aan groene ruimte in de wijk en is voorstander van het clusteren van de laadpunten (ook wel “laadpleinen” genoemd), hierbij vindt men het over het algemeen wel fijn om niet helemaal naar de rand van de wijk te hoeven lopen.
  • Meerderheid vindt de huidige laadpalen onaantrekkelijk
  • Ondanks dat er een significant verschil is in prijs tussen laden in het openbaar en laden aan huis, is men nu met name bezorgd over de beschikbaarheid van laadpunten.
  • Bijna twee derde (18 van 31) elektrische of plug-in hybride autobezitters geeft nu aan dat laadpalen te vaak bezet zijn
  • 33% bezit 2 of meer auto’s
  • 26% is tot op zekere hoogte bereid een auto in te ruilen voor een deelauto.
  • Vraagstukken met betrekking tot aanpassing laadgedrag, “slim laden”, “terug leveren aan het net” en ondersteuning energie transitie vergen meer onderzoek. Aan de TU/e is nu een student begonnen met haar Bachelor afstudeeropdracht over dit onderwerp en zal er ook gekeken worden naar wat er leeft onder de bewoners in Eindhoven.

Wij willen iedereen bedanken voor het meedoen aan de enquête als ook de studenten voor de uitvoering van dit onderzoek! Dit gaat de werkgroep Energie en de wijk helpen om waar mogelijk richting te geven naar de gemeente toe voor de verdere uitrol van de laadinfra.

Heb je nog vragen, of wil je meer resultaten van de enquête inzien? Mail ons dan gerust via  energie@vonderkwartier.nl .

Vriendelijke groet,

 

Werkgroep Energie