Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Cultuur in het Vonderkwartier

Cultuur als bindmiddel

Een van de dingen die het wonen in het Vonderkwartier zo leuk maken is de aandacht die wij voor elkaar hebben en met elkaar voor cultuur. Cultuur is vaak ook een bindmiddel voor de bewoners van het Vonderkwartier.

Zo is onze wijk verfraaid met gedichten van buurtbewoners op een aantal plaatsen in de wijk, hebben wij prachtige door de kinderen gemaakte stoeptegels en hebben wij diverse culturele happenings georganiseerd op het Lodewijk Napoleonplein. Een van die happenings was natuurlijk de uitvoering van de Carmina Burana met compleet symfonieorkest, waarvan zo’n 1200 mensen genoten hebben en waar o.a. ons geweldige Vonderkoor uit voort is gekomen.

Een nieuw idee

Na het grote Carmina leek het ons weer eens tijd voor kunst met een kleine k – met aandacht voor de artiesten uit onze wijk. Het lijkt ons leuk om de diverse artiesten uit onze wijk een klein podium te bieden in onze wijk, in de vorm van huiskameroptredens.

Het idee is als volgt: dichters, muzikanten, schrijvers, beeldend kunstenaars en performancers treden in de wijk op in door wijkbewoners beschikbaar gestelde huiskamers. Per avond kunnen er zo’n 15 tot 20 mensen komen kijken en luisteren.

Wij willen dat een paar keer per jaar organiseren en na een cyclus van 10 keer een en ander afsluiten in het Vonderke of op het Lodewijk Napoleonplein.

Wie helpt er mee?

Tot zover het idee. Nu zoeken wij dus:

  1. mensen die mee willen helpen in de organisatie
  2. (beginnende) artiesten die op willen treden
  3. wijkgenoten die hun huiskamer beschikbaar willen stellen

Gelukkig hebben een aantal mensen al hun huiskamer beschikbaar gesteld en hebben een aantal mensen zich al aangemeld als artiest of als mede-organisator, maar wij zijn nog steeds op zoek naar meer mensen die mee willen helpen, op willen treden of mee willen organiseren.

Spreekt een en ander jou wel aan, meld je dan bij de werkgroep via cultuur@vonderkwartier.nl

Wij rekenen op jullie !!