Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Bouw-update Vogelzangterrein

Van de werkgroep Vogelzangterrein ontvingen we de volgende update over de bouw van De Lodewijk:

Sinds het begin van de coronapandemie, maart 2020, hadden we als werkgroep Vogelzang nog geen rondgang op het terrein gemaakt. Inmiddels is de bouw een heel eind op streek. Vorige week vrijdag waren we met een delegatie van de werkgroep samen met mensen van Ten Brinke op de bouw. We kregen een helmpje aangereikt en we hadden zelf gezorgd voor stevige schoenen of laarzen. Het was nat en drassig die dag.

Alle vragen konden gesteld worden. Dus daar hebben we gebruik van gemaakt. Op de vraag hoe vordert de bouw kwam een positief antwoord in de zin van ‘we liggen op schema’ . Men heeft nauwelijks vertraging opgelopen. Opleverdatum is voorzien in juli van 2022. (dat is dan de veilige schatting).

De grondsanering is goed verlopen maar heeft lang geduurd. De projectleider zou er zelf gewoon kunnen en durven wonen. Dat wil zeggen, de sanering is goed verlopen. Vervuilde grond is afgevoerd en wat dieper zit dan 1 meter is afgedekt. Vervolgens zijn heipalen geboord van 22 m. Dit gedeelte van het Vonderkwartier zal niet verzakken!

Inmiddels is al begonnen aan de afwerking. Binnen in de bouw aan de Willemstraat zijn de appartementen al gestukt en voorzien van afwerkvloer. De nieuwe straat in het Vonderkwartier, de Prinses Mariannehof krijgt al gestalte. De huisnummers zijn al bekend. Hoe het groen er uit komt te zien ook.

Wij hebben nog aandacht gevraagd bij de herstelopgave van de Lodewijk Napoleonlaan voor de kwaliteit van het groen in de middenberm. Het parkeren van de auto’s in het middengebied krijgt langzaamaan vorm. Verstopt onder het groen. De nieuwbouw van de huizen in de Albertina van Nassauastraat is zo’n beetje klaar. De straat kan heringericht worden, daarover is nu overeenstemming.                                                                                                    

Waar we ons nog sterk voor maken is een voorrangspositie voor bewoners uit de wijk als huurder van de nieuw op te leveren panden. Dit is aangekaart door de projectontwikkelaar bij de eigenaar (een pensioenfonds). Het wordt prachtig wonen tegenover de Antoniustraat, op de voormalige plek van de melkfabriek St.Petrus.