Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Aangepaste zomeractiviteiten voor 55-plussers Vonderkwartier

Grijp uw kans om in deze tijd van coronacrisis actief te blijven en contacten met andere wijkbewoners te onderhouden

In de komende maanden juni t/m september gaat de Werkgroep VonderXL een aantal activiteiten opzetten, bedoeld voor 55-plussers uit de wijk. Het initiatief is gefaciliteerd door het Oranje Fonds, dat samen met twee andere fondsen dit jaar een budget beschikbaar heeft gesteld voor ‘Vakantieactiviteiten voor Ouderen’. Het geld dient om deze zomer samen met 55-plussers groepsactiviteiten te organiseren, zodat zij hun sociale netwerk kunnen blijven onderhouden en actief kunnen blijven. Uiterst actueel dus in deze corona-tijd en vooral nu er sinds 1 juni “weer iets meer mag”.

Maar de coronacrisis gooide intussen ook nogal wat roet in het eten. De activiteiten die al in een vroeg stadium concreet waren uitgewerkt – voorwaarde voor de subsidie van het Oranje Fonds – bleken practisch geen van alle de toets van de inmiddels afgekondigde coronamaatregelen te kunnen doorstaan.

De Werkgroep VonderXL, aangevuld met een aantal creatieve wijkgenoten, is toen meteen aan de slag gegaan om de activiteiten ‘om te bouwen’ en corona-proof te maken. Waarbij met name de anderhalve meter afstand cruciaal was.

Het nieuwe plan zoals het er nu ligt ziet er veelbelovend uit. Gekozen is nu voor activiteiten in of vlakbij de wijk, zodat er geen gebruik hoeft te worden gemaakt van gezamenlijk vervoer. Dit laatste zou gemakkelijk als onveilig ervaren kunnen worden.

 

WAT en WANNEER?

Koffie-uurtje
De eerste en tevens meest verbindende activiteit is heel simpel van opzet: elke donderdag, vanaf 18 juni t/m 10 september,  een koffie-uurtje voor 55-plussers uit de wijk op het terras van buurtcafé ’t Vonderke aan het Lodewijk Napoleonplein (bij slecht weer: binnen, mits 1,5 meter afstand). Elkaar ontmoeten en bijpraten, van 10:30 – 12:00 uur, onder het genot van koffie-met-gebak. Een wekelijks koffie-uurtje biedt structuur en vastigheid nu die vanwege de coronacrisis mogelijk zijn weggevallen. Vooral alleenwonenden hebben minder contacten door corona, maar ook oppas-dagen en andere vaste activiteiten zijn vaak komen te vervallen. Het ontmoetingsmoment op donderdag kan dan iets zijn om naar uit te kijken in een verder vrije week.

‘Echte activiteiten’
Behalve het wekelijks koffie-uurtje organiseert de werkgroep vijf ‘echte’ activiteiten. Deze vinden eveneens op donderdag plaats, echter pas vanaf 25 juni t/m 20 augustus, telkens om de twee weken. Ze beginnen dan na het koffie-uurtje, omstreeks 11:30 uur, en eindigen steevast met een lunch.

Donderdag 25 juni:           WANDELING naar en in Genderpark

Donderdag 9 juli:              PUZZELTOCHT (wijk beter leren kennen)

Donderdag 23 juli:            SENIORENYOGA (in de openlucht)

Donderdag 6 augustus:      PUBQUIZ

Donderdag 20 augustus:    OPTREDEN ZANGER uit de wijk

 

KOSTEN

Dankzij de financiële steun van het Oranje Fonds  geldt zowel voor koffie-met-gebak als voor deelname aan een activiteit (incl. lunch) slechts een bescheiden eigen bijdrage.

AANMELDEN

Kan via vonderXL@vonderkwartier.nl of telefonisch 040-2511104 (Kees Scheffers), maar is NIET verplicht.