Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Oproep ten behoeve van Verdeling subsidie 2019


De gemeente verleent een jaarlijkse subsidie aan Wijkvereniging Vonderkwartier voor het organiseren van activiteiten en projecten die de sociale samenhang van de buurt bevorderen.

Aan die subsidie zijn voorwaarden verbonden: met de activiteiten en projecten dient te worden bijgedragen aan het stimuleren van sociale betrokkenheid, saamhorigheid en gemeenschapszin in de wijk. Ook mag het geld gaan naar activiteiten en projecten die betrekking hebben op het creëren/behouden van een aangename en veilige woonomgeving.

In de afgelopen jaren heeft de wijkvereniging de subsidie besteed aan een aantal vaste activiteiten, zoals het beachvolleybaltoernooi en de buurtpreventie, maar ook aan het bevorderen van de uitstraling van de wijk etc. Maar naast deze al bestaande activiteiten is er natuurlijk ook ruimte voor nieuwe initiatieven. Het bestuur van de wijkvereniging roept bestaande werkgroepen en bewoners dan ook op om hun wensen en ideeën voor 2019 kenbaar te maken.

Hoe kan ik een idee indienen?

Wij ontvangen wij graag een beschrijving, een planning en een begroting per activiteit. Hierbij dient u duidelijk te vermelden waar u precies subsidie voor wilt aanvragen en welke kosten door de bewoners zelf gedragen zullen worden. Niet subsidiabel zijn de kosten voor eten en drinken, alsmede kosten voor het huren van zaken die de wijkvereniging al in haar bezit heeft. Deze kunnen namelijk geleend worden.

De aanvraag dient uiterlijk 10 januari 2019 per email aangeleverd te worden aan penningmeester@vonderkwartier.nl

Hoe gaat het daarna in zijn werk?

Aan de hand van de aanvragen stellen wij in de bestuursvergadering in januari een concept buurtwerkplan/ begroting 2019 op. Dit concept buurtwerkplan presenteren wij in de (openbare) jaarvergadering waarna het bestuur van de wijkvereniging de subsidieverdeling definitief toekent (uiterlijk in maart).

Met vriendelijke groet,

Namens Bestuur Wijkvereniging Vonderkwartier

Susanne van Doesburg

Penningmeester