Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

6 Jan start bouw “De Gebroeders”

Op 6 januari starten de bouwwerkzaamheden van de nieuwbouw “de Gebroeders” op het voormalige Vogelzangterrein en het voormalige Van de Venterrein. De aannemer Ten Brinke Zuid heeft op 10 december een inloopavond in de Ambassadeur georganiseerd waar de bouwplannen verder toegelicht zijn. De nieuwsbrieven die zij verspreiden zullen wij ook op de Vonderkwartier-website plaatsen. De eerste De Gebroeders – Nieuwsbrief omwonenden december 2019  staat er inmiddels op. 

Er wordt in week 3 gestart met het boren van een leiding voor de aansluiting van de stadsverwarming. Zie de TenBrinke nieuwsbrief voor nadere details.

Er is een lijst opgesteld van huizen waarvan de status vooraf aan het bouwproject opgenomen wordt. Deze adressen zullen direct benaderd worden. Mocht u binnenkort niet benaderd worden en toch vinden dat uw huis daar ook bij hoort neem dan contact op met tenbrinkezuid@tenbrinke.com.  Het risico wordt laag geacht vanwege het feit dat alle palen geboord gaan worden tot op 18 meter diep en er is geen bemaling nodig vanwege de geringe graafdiepte. 

Het plantsoen bij het Burg. Vogelspad zal worden gebruikt voor materiaalopslag en het bouwverkeer zal via die hoek het terrein op geleid worden. De afvoerroute loopt via de Lodewijk Napoleonlaan. Een tijdelijke aanpassing (middenberm verwijderen) is dan noodzakelijk. De gemeente gaat in direct overleg met de bewoners van het Burg. Vogelspad om een en ander af te stemmen. 

De werkzaamheden zullen tussen 7:00 uur en 16:00 uur plaatsvinden. 

Verplaatsen heg naar Lodewijk Napoleonplein

Op 17 januari wordt op aangeven van de werkgroep Vogelzang een gedeelte van de beukenhaag op het Vogelzangterrein verplaatst naar het Lodewijk Napoleonplein. De wethouder Yasin Torunoglu komt hiervoor persoonlijk naar het Vonderkwartier. Wij zoeken hiervoor nog vrijwilligers op 17 januari van 14 tot 15:30 uur. Meld je aan bij de werkgroep Vogelzang

Wil je meer weten neem dan contact op met vogelzang@vonderkwartier.nl