Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

25 jaar Lodewijk Napoleonplein

In de vorige nieuwsbrief las je al dat er in het weekend van 2-3 juni een groot feest gepland staat op het Lodewijk Napoleonplein. Maar waarom eigenlijk? Hieronder lees je hoe het plein – waar we nu graag komen spelen, borrelen en feesten – in 1993 werd veroverd op het doorgaand verkeer. Die strijd begon al in 1975, met wijkbewoners die zich verzetten tegen het plan om op het voormalige spoorwegterrein een vierbaansweg aan te leggen.

‘Het Bels lijntje’ ter hoogte van de Hagenkampweg Noord

Vroeger, tot 1958, zag het Lodewijk Napoleonplein er heel anders uit. De spoorweg ‘Het Bels lijntje’ liep namelijk via het terrein Vonderhof over het plein en vanuit daar naar Hagenkamp en verder. In 1974 startte de gemeente met de aanleg van een vierbaansweg tussen de Willem- en Mecklenburgstraat. Hier waren de wijkbewoners echter alles behalve blij mee, waardoor er in 1975 een wijkcomité met werkgroepen is opgericht. Het comité eiste dat de werkzaamheden beëindigd werden en juridische procedures volgden. Met succes! Op 21 mei 1976 werd de gemeente definitief in het ongelijk gesteld bij de Hoge Raad.

Het plein na 1975

Het wijkcomité ging zelf ook plannen maken. Bewoners wilden van het sluipverkeer af, maar ook deugdelijk onderhoud van het plantsoen ‘Prinsenhof’ én een plein creëren! Het plein heeft er vele jaren bijgelegen zoals het door de aannemer in 1975 was achtergelaten: met een brede weg aan de oudbouwkant, afgezet met rood-witte borden. Er kwam nog een proefafsluiting in 1987 om te kijken waar het doorgaande verkeer zou blijven. Al die tijd gebeurde er echter niets aan de verkeersstructuur in de wijk, want er moest immers een ruim pakket aan maatregelen worden genomen (een verkeerscirculatieplan, een ‘vcp’) om sluip- en doorgaand verkeer te weren. ‘Verkeer’ en ‘parkeren’ bleven dus belangrijke discussiepunten.

Op 19 februari 1990 heeft de buurt zelf maar drempels aangelegd op de Sophia van Wurttemberglaan en de Lodewijk Napoleonlaan.
Een paar dagen later reageerde de gemeente gelukkig met echte drempels.
Dit werd het begin van nauwe samenwerking om het plein en een goede verkeersstructuur in de wijk te realiseren.

Op 23 juni 1993 was het dan echt zo ver: het prachtige en functioneel ingerichte Lodewijk Napoleonplein ging open! Het werd een dag vol festiviteiten, muziek, cabaret, en gezelligheid. Voortaan was het een plein voor de wijkbewoners, en niet meer voor het doorgaand verkeer.

Het Nieuwe Plein

Deze verjaardag wil de wijkvereniging (voorheen het wijkcomité) niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het is namelijk altijd een plein geweest van én voor alle bewoners uit de wijk. De verbondenheid die er vroeger was, willen we terughalen, opnieuw realiseren en vasthouden. Daarom gaan we het 25-jarig bestaan vieren en herdenken met diverse activiteiten op 2 en 3 juni 2018. Houd voor de exacte invulling van het prachtige programma voor jong en oud deze website, de nieuwsbrief en je brievenbus in de gaten.

 

Wij hebben er zin in!

 

(meer informatie over het verleden van het Lodewijk Napoleonplein vindt je in het archief op deze website. Heb je suggesties, ideeën of wil je mee organiseren bij de 25-jaar-pleinfestiviteiten: mail naar plein@vonderkwartier.nl ).

Pleinactiviteiten – dat is gezelligheid