Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Wie zijn we?

Deze werkgroep voor ouderen, opgericht in 2011 onder de naam “Werkgroep Senioren” maar vanaf 2017 genaamd “Werkgroep VonderXL”, wil met deze laatste naam aangeven dat zij zich niet wil beperken tot uitsluitend senioren noch hen als een aparte groep wil zien. Wat zij wél wil: alle 55-plussers in het Vonderkwartier betrekken bij – en integreren in – activiteiten van de hele wijk. Waardoor ouderen zo lang mogelijk in de wijk kunnen blijven wonen.

Klik op Visiedocument Seniorenbeleid Vonderkwartier voor de insteek die de Werkgroep VonderXL in 2017 heeft gekozen.

De werkgroep bestaat momenteel (2022) uit 5 personen: Nell Engberts (voorzitter), Leonie Hendriks (adviseur), Peter Klaver (organisatie S.O.S.-uitjes), Kees Scheffers (communicatie) en Leny Westeijn (notulist).

V.l.n.r. Leny Westeijn, Leonie Hendriks, Peter Klaver, Kees Scheffers en Nell Engberts.
V.l.n.r. Leny Westeijn, Leonie Hendriks, Peter Klaver, Kees Scheffers en Nell Engberts.

Ideeën, suggesties en nieuwe vrijwilligers (zowel oudere als jongere senioren) voor deze werkgroep zijn welkom via VonderXL@vonderkwartier.nl

Wat doen we?

Bij de oprichting in januari 2011 heeft de Werkgroep Senioren meningen en wensen verzameld m.b.t. activiteiten voor en door senioren, die in de wijk georganiseerd zouden kunnen worden.

Een aantal jaren later, op maandag 13 maart 2017, is er een speciale wijkbijeenkomst geweest in Vonderhof, bedoeld voor 55-plussers, met als thema: “Waaraan kunnen en/of moeten de wijk en de werkgroep aandacht besteden zodat senioren zo lang mogelijk en met plezier thuis en in de wijk kunnen blijven wonen?” ( klik HIER).

Deze initiatieven zijn richtinggevend geweest voor een diversiteit aan activiteiten die in de loop der jaren ontwikkeld is: activiteiten waarbij iedereen, ongeacht leeftijd, welkom is. Verbinding en participatie van ouderen in en met de wijk zijn daarbij steeds de sleutelwoorden geweest.

Huidige activiteiten en projecten werkgroep

  • Digitale nieuwsbrief voor 55-plussers

Met het oog op een goede communicatie naar en met de oudere wijkbewoners geeft de werkgroep sinds 2017 een digitale nieuwsbrief uit met een regelmaat van ongeveer 1 x per maand. Voor wie niet over e-mail beschikt, is er desgewenst een papieren versie beschikbaar.

De nieuwsbrief is bestemd voor alle 55-plussers van de wijk, maar óók voor al diegenen die beroepsmatig of anderszins geïnteresseerd zijn in ontwikkelingen en activiteiten m.b.t. de oudere wijkbewoners.

Voor een overzicht van alle nieuwsbrieven vanaf maart 2017 tot nu, klik op:

https://www.vonderkwartier.nl/aankondigingen/vonderxl-nieuwsbrief/

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, mail dan naar Kees Scheffers van de Werkgroep VonderXL via VonderXL@vonderkwartier.nl.

  • Maandelijkse S.O.S. – uitje (Samen-Op-Stap)

Vanaf 2018 organiseert de werkgroep één keer per maand een uitje – cultureel, culinair, sportief of anderszins – onder het motto S.O.S. (Samen Op Stap). Achterliggend idee is dat het voor veel (oudere) mensen lastig is om er alleen op uit te gaan. Dan zit je daar in je eentje ! Overigens is S.O.S. niet alleen bedoeld voor alleenstaande of eenzame mensen, maar voor iedereen die zijn/haar mede-buurtbewoners (beter) wil leren kennen.

De uitstapjes zijn in het algemeen laagdrempelig d.w.z. gratis (of goedkoop) en in de buurt, zodat ook wijkbewoners met een smalle beurs of mensen die moeilijk ter been zijn, kunnen deelnemen.

Voor een overzicht van alle Samen-Op-Stap-uitjes vanaf september 2018 tot nu , klik op: https://www.vonderkwartier.nl/tag/samenopstap/ . De actuele SOS-activiteit(en) vindt u op de voorpagina van de website van het Vonderkwartier.

  • Wekelijks koffie-uurtje

Al vanaf de zomer van 2020 is er elke donderdagochtend, van 10:30 – 12:00 uur, een koffie-uurtje bij ’t Vonderke aan het Lodewijk Napoleonplein. Een prachtgelegenheid om elkaar als wijkbewoners te ontmoeten.

Het koffie-uurtje was aanvankelijk ‘slechts’ bedoeld als een tijdelijke zomeractiviteit voor 55-plussers gedurende de coronapandemie, maar bleek een zodanig schot in de roos dat in oktober 2020 besloten werd om het voor onbeperkte tijd voort te zetten…..met dank aan Frank Aelmans, uitbater van ’t Vonderke.

Het koffie-uurtje wordt draaiende gehouden met vrijwilligers van wie er bovendien enkelen het diploma Sociale Hygiëne op zak hebben. Daardoor kan Frank worden ontlast en kunnen de prijzen wat lager uitvallen: koffie € 1 en cappuccino € 1,30.

  • Deelname aan Project Dementievriendelijk Vonderkwartier

Sinds 2021 participeert de Werkgroep VonderXL, in de persoon van Nell Engberts, in het project Dementievriendelijk Vonderkwartier. Andere partners in dit project zijn de Stichting Alzheimer Nederland. WIJeindhoven, Vitalis (w.o. Stadsverpleeghuis Vonderhof), Archipel, het Summa College, een mantelzorgorganisatie.

  • Overleg met externe organisaties

In verband met te organiseren activiteiten heeft de Werkgroep VonderXL regelmatig overleg met Stadsverpleeghuis Vonderhof, het Summa College (“Summa in de Buurt”) en WIJeindhoven.

Ook heeft de werkgroep, in de persoon van Kees Scheffers, in de voorbije jaren altijd deelgenomen aan het zgn. voorzittersoverleg van de Stichting OVO (Overlegorganisatie Voor Ouderen) en aan bijeenkomsten van de Stichting SOG (SeniorenOverleg Gestel).

Echter, sinds begin 2021 heeft OVO al haar activiteiten opgeschort. Reden: de fors lagere subsidie die OVO kreeg van de Gemeente voor 2020 maakte het onmogelijk om de door het bestuur noodzakelijk geachte professionele ondersteuning (die al bijna 30 jaar hiervoor wél gesubsidiëerd werd) te realiseren.

Ook de stichting SOG is inmiddels ter ziele. Reden: “Er zijn geen activiteiten meer die SOG-gebonden zijn en deze zullen ook niet meer worden gestart”, aldus de notulen van de opheffingsvergadering d.d. 25-06-2021.

Eerdere activiteiten en projecten werkgroep