Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Wie zijn we?

De werkgroep Energie wil een duurzaam, energieneutraal Vonderkwartier ontwikkelen. De werkgroep bestaat momenteel uit: Oscar Vinck, Dirk Veldman, Wim Corstiaensen, Nicole Papen-Botterhuis en Marc Sprokel.

Maar, energiebesparen doen we samen in het Vonderkwartier. Dus ideeën, suggesties en nieuwe vrijwilligers voor deze werkgroep zijn welkom op energie@vonderkwartier.nl.

Wat doen we

We proberen de bewustwording bij bewoners te verhogen m.b.t. energiegebruik:

 • weten wat je verbruikt
 • weten waar je het aan verbruikt
 • weten waar je kunt besparen

Doelen

Daarnaast zijn er collectieve inkoopacties opgezet voor spouwmuurisolatie en zonnepanelen.
De werkgroep Energie werkt samen met Buurkracht, een instantie om met elkaar energie te besparen in de buurt. Voor acties zoals collectieve spouwmuurisolatie en meer actuele info, zie de website van Buurkracht en maak een account aan om op de wijksite van het Vonderkwartier te komen. Hier vind je alle acties en informatie.

Berichten

Enquête laadpunten elektrische auto’s 3 april, 2022

Een bericht van de Werkgroep Energie naar aanleiding van de in januari gehouden enquête:

 

Beste Vonderkwartier-bewoner,

In januari van dit jaar is er in onze wijk door studenten van de TU/e een wijkonderzoek naar laadinfrastructuur gehouden, middels een enquête. Deze is door vele bewoners ingevuld (>180). De resultaten hiervan zijn inmiddels beschikbaar en geanalyseerd. Hierbij de belangrijkste bevindingen opgesomd:

 • Meerderheid wil liever geen openbare laadpunt voor de deur en 74% is bereid meer dan 1 minuut te lopen (38% zelfs meer dan 3 minuten).
 • Meerderheid hecht waarde aan groene ruimte in de wijk en is voorstander van het clusteren van de laadpunten (ook wel “laadpleinen” genoemd), hierbij vindt men het over het algemeen wel fijn om niet helemaal naar de rand van de wijk te hoeven lopen.
 • Meerderheid vindt de huidige laadpalen onaantrekkelijk
 • Ondanks dat er een significant verschil is in prijs tussen laden in het openbaar en laden aan huis, is men nu met name bezorgd over de beschikbaarheid van laadpunten.
 • Bijna twee derde (18 van 31) elektrische of plug-in hybride autobezitters geeft nu aan dat laadpalen te vaak bezet zijn
 • 33% bezit 2 of meer auto’s
 • 26% is tot op zekere hoogte bereid een auto in te ruilen voor een deelauto.
 • Vraagstukken met betrekking tot aanpassing laadgedrag, “slim laden”, “terug leveren aan het net” en ondersteuning energie transitie vergen meer onderzoek. Aan de TU/e is nu een student begonnen met haar Bachelor afstudeeropdracht over dit onderwerp en zal er ook gekeken worden naar wat er leeft onder de bewoners in Eindhoven.

Wij willen iedereen bedanken voor het meedoen aan de enquête als ook de studenten voor de uitvoering van dit onderzoek! Dit gaat de werkgroep Energie en de wijk helpen om waar mogelijk richting te geven naar de gemeente toe voor de verdere uitrol van de laadinfra.

Heb je nog vragen, of wil je meer resultaten van de enquête inzien? Mail ons dan gerust via  energie@vonderkwartier.nl .

Vriendelijke groet,

 

Werkgroep Energie

Enquête laadpunten elektrische auto’s 9 januari, 2022

De uitrol van openbare laadpunten voor elektrische auto’s zal voor het Vonderkwartier de komende jaren de nodige impact hebben.

De Werkgroep Energie van de wijkvereniging Vonderkwartier wil graag een goed beeld krijgen van wat de bewoners belangrijk vinden in de wijk. Studenten van de TU/e ondersteunen hierbij met een wijkonderzoek middels een enquête.

Doe mee, en vul hier de enquête in!

Waar gaat het over?

De transitie naar elektrisch rijden en laden gaat rap, en de laatste ontwikkelingen waren pas in het nieuws. Per 2025 moeten in Eindhoven alle personenauto’s binnen de ring voldoen aan strengere milieueisen en in 2030 worden benzine- en dieselauto’s verbannen, ook uit het Vonderkwartier.

Zijn er straks voldoende laadpunten, welke plekken voor laadpunten zijn het meest geschikt en is het zo in te richten dat we een eerlijke prijs betalen? Graag wil de werkgroep weten wat er leeft en mogelijk kunnen we de gemeente een handje helpen.

Kies voor een groen dak en draag bij aan een groener Vonderkwartier! 31 januari, 2021

In zomer 2020 hebben een aantal wijkbewoners het initiatief genomen voor een gezamenlijke actie rondom groene daken (sedumdaken). Wij berichtten hier al over de voordelen. Een groen dak vangt water op en ondersteunt de biodiversiteit in de stad.

Inmiddels is het tijd voor een update:

 • op basis van een vergelijking van aanbieders is gekozen voor Groendakcoach als onze partner voor groene daken.
 • Eind februari zullen de eerste dakinspecties plaatsvinden. Dit zal geheel vrijblijvend gebeuren. Dat wil zeggen dat mocht je er uiteindelijk toe besluiten om geen groen dak te laten plaatsen dat er verder geen kosten aan verbonden zijn. Tijdens de inspectie zal de Groendakcoach uw dak beoordelen op waterdichtheid, toegankelijkheid en constructie. Dit om verrassingen tijdens de aanleg te voorkomen. 
 • Kosten sedum en aanleg bedragen €64* per m2 afhankelijk van totaal aantal m2 in de wijk (*evt. dakreparatie e.d. niet inbegrepen). 
 • De subsidie van de gemeente Eindhoven bedraagt €25 per m2 (deze kun je aanvragen wanneer je minimaal 10m2 aanlegt, alleen of als collectief).

Je kunt je momenteel nog aanmelden voor de eerste ronde van dakinspecties. Mocht je hier graag meer informatie over ontvangen, of je willen aanmelden, dan horen wij het graag via   groendak@vonderkwartier.nl .

040Energie isolatie-webinar en EnergieBox project 3 januari, 2021

Met de start van 2021 worden er twee flyers over energiebesparing verspreid in onze wijk: een flyer van de gemeente Eindhoven over het project ‘EnergieBox’, en een flyer van 040Energie met de focus op isolatie. Hierbij meer over de achtergrond en de doelstellingen van beide initiatieven:

EnergieBox

Het project ‘EnergieBox’, gestart in 2019 door gemeente Eindhoven, heeft 14 mensen in dienst die jaarlijks 2000+ energieadviezen verstrekken over eenvoudige maatregelen. Bijvoorbeeld het vervangen van gloeilampen door ledverlichting, of het aanbrengen van tochtstrip en/of radiatorfolie. In januari wordt er een flyer verspreid waarmee elke Vonderkwartierbewoner een aanvraag kan doen voor een gratis EnergieBox en een gesprek met een vrijwilliger (op gepaste afstand natuurlijk).

040Energie en isolatie

Het project vanuit de stichting 040Energie en de gemeente Eindhoven is gericht op een meer uitgebreide ondersteuning, inclusief gemeentelijke subsidies en leverancierskorting. Dankzij een rijkssubsidie (Regeling Reductie Energieverbruik, RRE) kan 040Energie momenteel flinke korting geven op energieadvies voor particulieren. Dit RRE subsidieaanbod geldt tot 1 april 2021, dus wees er op tijd bij! Daarnaast kan 040Energie bij het selecteren van een goede betrouwbare leverancier interessante collectieve inkoopkortingen van al gauw 10 – 25% bedingen op zonnepanelen, spouwmuurisolatie of HR++ glas. Daarnaast geeft 040Energie middels webinars meer uitleg en voorlichting op het gebied van isolatie, zonnepanelen en warmtepompen.

Naast de Webinars is er ook een team van 040Energiecoaches, die individuele hulp aanbieden voor bewoners door middel van het definiëren van een energie stappenplan gericht op zijn/haar persoonlijke situatie. Voor meer informatie en aanmelden ga je naar de 040Energie website BESPAARHUIS.

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, stuur dan gerust een mailtje naar de werkgroep Energie met vermelding Marc Sprokel – 040Energie – RRE project.

Marc Sprokel

EnergieCoach 040Energie & Lid Werkgroep Energie Vonderkwartier

Sedumdak/groendak 5 juli, 2020

Mede vanwege de zomerhitte en waterberging stimuleert de gemeente Eindhoven vergroening van de stad. Naast vergroening van de buitenruimte (geveltuinen, openbaar groen) kan dit ook gaan om vergroening van privétuinen en: daken.

Ook in onze wijk is dit mogelijk, zo bewezen enkele bewoners van het Prinsenhof. Op de platte daken van erkers, schuren en een balkon legden 7 buren gezamenlijk in totaal 30 m2 aan sedumdak aan. Dat is fijn voor de stad: zo’n dak biedt immers vergroening, wateropslag, en bloemen voor de bijen. Voordelen zijn er echter ook voor de bewoners zelf: een sedumdak isoleert, en zorgt ervoor dat het dak langer meegaat.

Samenwerken voor subsidie

De bewoners van het Prinsenhof hadden een goede reden voor hun samenwerking: zo konden ze een goede prijs bedingen bij het bedrijf dat de daken kwam aanleggen, én ze kwamen in aanmerking voor subsidie. Want alleen als je (al dan niet samen) minimaal 10 m2 aanlegt, kom je voor deze subsidie in aanmerking  (25 van de ongeveer 60 euro per m2).

Inmiddels zijn er vanuit de hele wijk nog zo’n 20 huishoudens geïnteresseerd in de gezamenlijke aanleg van sedumdaken. Vanwege de te verwachten zomerdroogte lijkt het verstandig om met de daadwerkelijke aanleg te wachten tot het najaar. Dat betekent dat er zeker nog meer wijkbewoners bij deze gezamenlijke actie kunnen aansluiten!

Heb jij ook interesse om mee te doen, of wil je in elk geval op de hoogte worden gehouden van deze actie? Laat dan even van je horen via energie@vonderkwartier.nl !

Meer informatie over de subsidie die je kunt krijgen staat alvast op eindhovenduurzaam.nl/klimaat .

Verslag bezoek Energiehuis Helmond 4 november, 2018

Op 1 november j.l. gingen we met een leuke vertegenwoordiging uit de wijk op bezoek bij Energiehuis Helmond. Onder het genot van een koffie en een koekje vertelden Berry en Kees hoe hun Energieclub Helmond Regio uitgroeide tot dit Energiehuis. Ontstaan als burgerinitiatief met als doel om Helmond energieneutraal te krijgen. Gerund door gepensioneerden met een energieachtergrond.

Het Energiehuis heeft als doel om mensen te informeren. Ze delen hun onafhankelijke en objectieve kennis en geven advies. Het Energiehuis is een stichting met steun van de gemeente Helmond. De gemeente heeft de wens om heel Hemond in 2035 energieneutraal te hebben.

Er is ook een intentieverklaring getekend op 12 oktober 2017 met 10 belangrijke partijen (waaronder Enexis en de gemeente Helmond). Belangrijke punten:

 • Na 1 januari 2018 alle nieuwbouw zonder gasaansluiting
 • In 2021 helderheid omtrent energievoorziening
 • Zorg voor een aantal proefprojecten

Huidige nationale ontwikkelingen brengen de energietransitie in een stroomversnelling. Zoals de ontwikkelingen in Groningen, maar ook de overeenkomst van 15 partijen, waaronder de installateurs, om na 2020 geen enkelvoudige gasketels meer te plaatsen. Daarnaast is sinds 1 juli jl. de wettelijke aansluitplicht voor aardgas vervallen.

Het Energiehuis is populair onder de particuliere woningbezitters. Momenteel hebben ze vooral senioren op bezoek, maar hopelijk komt daar snel verandering in. Naast informatie en advies in het Energiehuis zelf, bieden ze ook meer opmaat oplossing aan huis aan. Dit voor een redelijke vergoeding. Hiervoor werken ze ook samen met Slimwonenplus. Online wordt gewezen naar Milieu Centraal. Een onafhankelijke stichting die door de overheid gefinancierd wordt.

Na de introductie van het Energiehuis en het delen van de belangrijke trends, maakten we de omslag naar ons mooie Vonderkwartier. Wat kunnen wij het beste doen als we richting de 0 op de meter willen.

Om volledig over te stappen naar een warmtepomp moet je woning erg goed geïsoleerd zijn. Er doen zich rekenmodellen de ronde die helpen met de berekening of dit voor jou huis haalbaar is. Stelregel: bij meer dan 1.500 m3 gasverbruik per jaar niet beginnen aan warmtepomp. Een uitdaging voor velen in onze wijk. Tevens werken warmtepompen op lage temperaturen, wat eigelijk alleen werkt met vloerverwarming. Een potentiele flinke verbouwing.

Hybride systemen zullen ons de tijd geven om je huis zo goed mogelijk te isoleren. Tevens kan je in deze tijd de minder belangrijke verwarmingen vervangen door systemen die werken met lage temperaturen. Een hybride warmtepomp zorgt voor 80% van de warmte thuis. De ketel verzorgt de koudste dagen van het jaar.

Maar hoe kan je je huis nog meer verwarmen? Kamers die je nauwelijks verwarmt, kan je ook incidenteel verwarmen met IR panelen. Denk aan de slaapkamer, kantoortje of zelfs de badkamer. Er bestaat ook elektrische vloerverwarming, maar dit is erg energie onzuinig. Voor pelletkachels en –ketels staat de milieuvriendelijkheid ter discussie. De extra uitstoot van fijnstof is niet wenselijk in de binnenstad en de pellets komen met dieselschepen uit Canada.

De belangrijkste adviezen die wij mee naar huis nemen:

 • Isoleren!
 • Wachten op ontwikkelingen en productverbeteringen die beter aansluiten bij onze specifieke behoefte én meer duidelijkheid vanuit de overheid.

Uiteraard vroegen wij de experts naar de mogelijkheid van een collectieve oplossing. Ze hebben dit in Stiphout geprobeerd maar dit is helaas geen succes geworden. De uitdaging ligt in het onderhouden, beheren en verdelen van een warmte installatie. Wie doet wat, wie betaald wat en wie krijgt wat? Er dient een additioneel netwerk in de wijk aangelegd te worden. Een uitdaging die voor alsnog niet rendabel is. Wellicht kunnen we ooit meeliften op een gemeente initiatief voor stadsverwarming.

We sloten ons bezoek af met een ronde door het huis. De experts hebben ons enorm op weg geholpen. Ga zeker eens kijken! Ook zonder afspraak zijn er inloopmogelijkheden. Zie daarvoor hun website.

Heb je naar aanleiding van dit verslag nog vragen? Stuur dan een e-mail aan energie@vonderkwartier.nl

Zodra we de presentatie van het Energiehuis hebben ontvangen, zullen we die op deze pagina publiceren. Hieronder alvast enkele foto’s.

Ga mee op bezoek bij het Energiehuis op 1 november 7 oktober, 2018

Er zijn tal van manieren om je huis te verduurzamen. Maar waar moet je nu beginnen? Graag laten we wijkbewoners kennis maken met de experts van het Energiehuis in Helmond. Zij geven uitleg en een vrijblijvend advies omtrent energiebesparing en verduurzaming.

Speciaal voor de bewoners van het Vonderkwartier gaan de deuren open op donderdagavond 1 november om 20.00 uur. We vertrekken gezamenlijk vanuit de wijk om 19.30 uur. Meld je even van tevoren aan per e-mail en geef aan naar welk van de onderwerp(en) je interesse uit gaat:

 • Vloerisolatie
 • Warmtepomp
 • Eenvoudige energiebesparingen

Meer informatie via energie@vonderkwartier.nl

Zonnepanelen huren via Zelfstroom: tweemaal zo duur! 7 oktober, 2018

Begin januari 2018 en opnieuw in september ontvingen de wijkbewoners een folder met de titel “Zonnepanelenproject in de gemeente Eindhoven”. In de folder stond een aantrekkelijk aanbod voor het huren van zonnepanelen. Echter, als werkgroep Energie hebben we nogal wat aan te merken op het aanbod. Uiteindelijk ben je dubbel zo duur uit!

Ondanks dat de folder anders suggereert, de gemeente Eindhoven heeft hier niets mee te maken. Zelfstroom is een landelijk opererend bedrijf dat niet samenwerkt met de gemeente Eindhoven. Ook online zet Zelfstroom mensen op het verkeerde been. De gemeente Eindhoven heeft niets met Zelfstroom te maken. Waarom doet het bedrijf dit?

In de folder wordt uitgelegd dat je bij Zelfstroom zonnepanelen op je eigen dak kunt huren. Dat lijkt niet verkeerd: zonnepanelen op je eigen dak zonder investering in één keer, voor een beperkt bedrag per maand. Maar er zijn andere – en voordeligere – manieren om voor een klein bedrag per maand zonnepanelen op je dak te laten leggen. Via de gemeente Eindhoven kun je een energiebesparingslening aanvragen. Daarmee koop je zonnepanelen. De installatie is en blijft helemaal van jou.

Vergelijking Zelfstroom en eigen stroom
We zijn er eens ingedoken. Hieronder een vergelijking tussen wat Zelfstroom aanbiedt in zijn folder en het alternatief wanneer je – na een gedegen advies via 040energie – zelf zonnepanelen aanschaft en die financiert met een energiebesparingslening.

De uitkomst: het aanbod van 040energie is in combinatie met een energiebesparingslening meer dan 50% goedkoper. Je bespaart hierdoor 19 euro per maand meer op je energierekening dan je betaalt aan de kosten voor financiering. Zo betaalt je investering zich dus direct uit, wat met Zelfstroom niet het geval is: daar kost het je de eerste 10 jaar juist geld (16,90 euro per maand).

[a] In de Zelfstroomfolder staat niet hoeveel Wp per paneel, maar waarschijnlijk 295 Wp. Misschien is het minder. We gaan uit van een systeem met een ‘gewone’ omvormer, geen Solar Edge.
[b] Zelfstroomfolder: gedurende 10 jaar.
[c] 2% rente per jaar, aflossing in 10 jaar (annuïtair), inclusief 1,5% afsluitprovisie. Aflossen is altijd mogelijk.
[d] Jaaropbrengst: 0,9 kWh/Wp (afhankelijk van oriëntatie van het dak) en elektriciteitsprijs: 0,20 euro/kWh via salderingsregeling.

Interesse gekregen in zonnepanelen op je eigen dak? Kijk dan voor meer informatie op onze website. Je vindt daar een aanbod van 040energie, wat samen met de werkgroep Energie van het Vonderkwartier tot stand is gekomen.

Interesse in zonnepanelen, maar niet op je eigen dak? Kijk dan bij Zonnepark Welschap. Enkele honderden wijkbewoners gingen je al voor!

Inschrijving Zonnepark Welschap start 1 mei 9 april, 2018

Zonnepark Welschap opent per 1 mei de inschrijving voor deelnemers, iets later dan verwacht. Ben je al geregistreerd als belangstellende? Dan krijg je een maand lang voorrang als je wilt gaan deelnemen.

Zonnepark Welschap heeft Greenchoice gekozen als samenwerkingspartner voor de ontwikkeling en exploitatie van het zonnepark. Iedereen die in de postcoderoos* woont kan deelnemen. Dat kan door een eenmalige inleg (je betaalt voor deelname met een aantal panelen) maar ook – voor het eerst in Nederland! – zonder inleg vooraf.

Teruggave energiebelasting

Het voordeel voor deelnemers met inleg is de teruggave van energiebelasting over de opbrengst van ‘hun’ panelen. De inleg per paneel wordt € 265 en de opbrengst is ca. 235 kWh per paneel per jaar. Energiebelasting plus btw zijn momenteel 12,65 cent per kWh. De jaarlijkse teruggave is dan 235*12,65 cent = € 29,73 per paneel. Deelnemers zonder inleg krijgen hetzelfde voordeel, maar hierop worden de deelnamekosten (rente, afschrijving) in mindering gebracht. Er blijft dan 3 cent voordeel per kWh over. Je krijgt deze teruggave alleen over het aantal kWh dat je volgens je energienota hebt verbruikt. De teruggaveregeling geldt voor 15 jaar.

 

Voorrang
Degenen die zich uiterlijk op zondag 15 april 2018 hebben opgeven als belangstellende, krijgen als eersten bericht hoe ze zich definitief in kunnen schrijven. Ze krijgen een maand lang voorrang. ​Aanmelden als belangstellende (vrijblijvend) doe je via de website 040energie.nl/welschap. Hier zie je ook welke po stcodegebieden meedoen. Woon je ergens anders? Dan kun je helaas niet deelnemen.
Op 1 mei 2018 start de officiële inschrijving. Informatie hierover volgt nog.

Het bestuur van Coöperatie Zonnepark Welschap is blij met de grote belangstelling – tot nu toe ruim 2.600 aanmeldingen waarvan ca. 1700 uit Eindhoven – én met dit aantrekkelijke en breed toegankelijke aanbod. Zo kun je op voordelige wijze bijdragen aan een duurzame wereld!

Informatie-avonden

In mei staan er in Eindhoven diverse informatie-avonden gepland voor de mensen die zich (uiterlijk 15 april) hebben aangemeld als belangstellende. Ook in onze wijk 2 avonden gepland: 17 en 22 mei in het Summa College. Als belangstellende krijg je hierover nog nader bericht.

*Meer weten over hoe het werkt of aanmelden als belangstellende? Kijk op 040energie.nl/welschap.