Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Wie zijn we?

De werkgroep ‘Openbare Ruimte’ is opgericht om de wijk een positieve uitstraling te geven. De werkgroep wordt getrokken door Harry Janssen. Ideeën, suggesties en nieuwe vrijwilligers voor deze werkgroep zijn welkom op werkgroep-openbare-ruimte@vonderkwartier.nl.

Wat doen we?

De werkgroep bevordert de uitstraling van de wijk onder meer door gezamenlijke onderhoudsdagen te organiseren op en rond het Lodewijk Napoleonplein. Ook zijn bijvoorbeeld geveltuintjes aangelegd, muren van graffiti ontdaan en boomspiegels verfraaid.

Daarnaast houdt de werkgroep een oogje in het zeil en overleggen we over gesignaleerde aandachtspunten (schade, overlast etc.) met de gemeente.

Maar laat het ons niet alleen doen! Wijkbewoners worden door de gemeente opgeroepen schade aan bestrating, meubilair e.d. te melden via telefoonnummer 14040 of via de gratis BuitenBeter App. De gemeente geeft de melding dan door aan de aannemer. Dat kan even duren, maar onze ervaring is dat het over het algemeen goed werkt. Doe je mee?

 

Geveltuintjes

Geveltuintjes: Op een aantal plekken zijn in 2013 geveltuintjes aangelegd in de wijk. Inmiddels zijn er een heel aantal tuintjes prachtig aangeplant en uitgegroeid tot mooie minituintjes. Een echte verrijking van de straat. Het project geveltuintjes heeft momenteel geen vervolg gekregen vanuit de wijkvereniging maar mocht u zelf van plan zijn een geveltuintje aan te leggen kunt u altijd contact opnemen met de werkgroep kwaliteit openbare orde (KOR). Op de site van de gemeente Eindhoven staat ook de nodige informatie mbt regelgeving rondom geveltuintjes.

Klik hier voor een korte update van deze actie en hier voor een opinie bijdrage over geveltuintjes en stadsnatuur van buurtbewoner Matt Dings op HP/DE site.

Boomspiegels

In 2014 hebben we de eerste Vonderse Zaadterdag gehouden. Deze dag viel samen met de 3 maandelijkse klusdag op het Lodewijk Napoleonplein. Op inschrijving en konden op deze dag zaadjes en plantjes worden afgehaald om de kale boomspiegels in de wijk mee aan te planten. Weer een onbenut stukje grond dat zich uitstekend leent voor het vergroenen van de wijk. Om er voor te zorgen dat de zaadjes en plantjes niet omver worden geschoffeld door de aannemer die het groenonderhoud doet in de wijk werden er op deze dag ook paaltjes uitgedeeld waarmee je kan aangeven dat de boomspiegel in onderhoud is door omwonenden. Inmiddels zijn er al zo’n 50 paaltjes uitgedeeld! Het beplanten van de boomspiegels juichen we nog steeds toe, is de boomspiegel voor jouw deur nog niet aangeplant wacht dan niet langer en maak er een mooi tuintje van!

Onderhoud Plein

Ongeveer eens in de 3 maanden wordt er een onderhoudsdag georganiseerd op en rond het Lodewijk Napoleonplein. Deze dagen vallen regelmatig samen met andere activiteiten zoals burendag en actiedagen van ‘supporter van schoon’. Op zo’n onderhoudsdag werken een aantal mensen van de werkgroep kwaliteit openbare orde samen met andere buurtbewoners op en rond het plein. Onkruid wieden, kale gedeelten van het plein aanplanten, snoeien, afval ruimen enz. Ook wordt er natuurlijk gezellig een kop koffie gedronken zodat er leuke contacten met buurtgenoten ontstaan. De eerstvolgende klusdag staat gepland op 28 september. Deze dag valt in het weekend dat ook de landelijke burendag wordt georganiseerd. Mocht je zelf of samen met een aantal buurtgenoten ook op andere plekken in de wijk aan de slag willen gaan juichen we dat zeer zeker toe. Het plein is het centrale punt in de wijk waar onderhoudsactiviteiten worden gestart maar we hopen dat deze activieiten zich ook gaan verspreiden naar andere plekken in de wijk.

Opknappen muren

Een aantal muren in de wijk nodigen uit tot het plaatsen van graffiti. Deze graffiti kan keer op keer verwijderd worden maar de werkgroep kwaliteit openbare orde heeft geprobeerd een structurele oplossing te vinden voor deze muren. Door ze te laten begroeien voorkom je dat er graffiti geplaatst kan worden en krijgen ze een aantrekkelijkere aanblik. We zijn gestart met het beplanten van de muur rondom het parkeerterrein van de flat op de hoek van de Hagenkampweg Noord en de Anna Paulownastraat. Mochten er initiatieven zijn van buurtbewoners om andere plekken in de wijk op deze manier te verfraaien kunt u contact opnemen met de werkgroep kwaliteit openbare orde (KOR).

BuitenBeter App

Zwerfafval, vuilniszakken naast de ondergrondse containers, verzakte bestrating, kapotte straatverlichting of omver gereden paaltjes. Het zijn een aantal voorbeelden van een rommelig straatbeeld, ze worden vaak als storend ervaren en maken een buurt onprettig om in te vertoeven. Samen kunnen we ervoor zorgen dat ze snel worden verholpen. U kunt rechtstreeks bellen met de gemeente Eindhoven op telefoonnumer 14040 om dergelijke zaken door te geven. Een andere manier is het gebruik van de ‘Buiten beter app’ voor uw smartphone. Deze app werkt zeer eenvoudig, u maakt een foto van het probleem, selecteert uit een lijst de categorie waar het probleem onder valt en schrijft eventueel een opmerking. De melding gaat rechtstreeks naar de gemeente Eindhoven waarna het zo snel mogelijk wordt opgelost. De ervaring is dat dit vaak op zeer korte termijn gebeurt. Hoe meer mensen de app gebruiken of melding doen op 14040 hoe sneller en hoe netter en leefbaarder we onze wijk kunnen houden.

Welstandstoezicht

Blijft welstandstoezicht bestaan voor Vonderkwartier?

Het toezicht op de welstand gaat in Eindhoven op de schop. Omdat wij vinden dat we in een karakteristieke 30-jaren wijk wonen en dat graag zo willen houden volgt het bestuur van de wijkvereniging Vonderkwartier de besluitvorming hieromtrent nauwgezet en maakt daar waar nodig gebruik van inspraak. Over het hoe en wat … lees meer

Zonnepanelen

Zonnepanelen doen hun intrede in de woonomgeving. De eerste panelen zijn al geplaatst en hebben de nodige discussie opgeleverd in de omgeving over wat mooi is en niet mooi. De wetgeving is duidelijk: iedereen mag zonnepanelen op zijn dak plaatsen onder bepaalde voorwaarden.  Aanvullend hierop heeft de wijkvereniging een richtlijn samengesteld hoe zonnepanelen te plaatsen. Op deze wijze hopen we het uniforme straatbeeld van onze mooie wijk zoveel mogelijk te kunnen behouden.  Klik op de volgende link voor de richtlijn 

Berichten

Vergroening voormalig Vogelzangterrein 5 december, 2022
Het zal jullie niet zijn ontgaan: de meeste woningen en appartementen in het project ‘De Lodewijk’ zijn inmiddels bewoond! Een enkel pand in het complex aan de Lodewijk Napoleonlaan, de Willemstraat, de Albertina van Nassaustraat of de Prinses Mariannehof staat nog (of weer) te huur.
 
Voor wie er niet recent een kijkje heeft genomen, een update door onze KORrespondent Harry Janssen:
 
Ook de groenvoorzieningen zijn door de aannemer recent ter hand genomen. Bergen compost zijn verwerkt. De Lodewijk Napoleonlaan is bijna klaar. Er moet nog een plataan teruggeplaatst worden  en nog meer aanplant in de groenvoorziening.
 
In de Albertina van Nassaustraat gaat het grote werk in het nieuwe jaar plaatsvinden. Een totale herinrichting van de straat. Voor de nieuwe huizen is inmiddels een trottoir aangelegd met oude stenen. Dat ziet er alvast prachtig uit.
 
De “wadi’ in de prinses Mariannehof is inmiddels aangelegd. En er staat al water in. Nu de kikkers en de
salamanders nog in het voorjaar.
 
Ook het Philips de Schonepad is helemaal ‘open’ gemaakt en voorzien van 4 soorten groene bodembedekkers.
 
De groenvoorziening op de voormalige bouwplaats aan het burgemeester Vogelspad wordt nu onderhanden genomen. In het voorjaar kunnen we echt zien hoe het gaat worden. En dan moeten er natuurlijk wel nog een aantal bomen komen aan de Willemstraat. Zo ziet het er echt te kaal uit.
 
Opening bruggen in het park 6 november, 2022

(een verslag van ons bestuurslid Openbare Ruimte Harry Janssen)

Op vrijdagmiddag 4 november rond 16.00 uur zou het gaan gebeuren.. De projectleider van de gemeente, die verantwoordelijk was voor de bouw van de beide bruggen had ons uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn. Zo’n 60 a 70 mensen hadden de moeite genomen en hadden zich verzameld op de eerste brug nabij de rondweg. Het wachten was op de wethouder Rick Thijs verantwoordelijk voor groen, openbare ruimte , energie en nog veel meer. Stipt op tijd was die er. Dhr. Lurvink (projectleider) nam het woord en sprak ons kort toe. Vervolgens namen ook enkele bewoners het woord. Daarna de wethouder, die terloops vroeg wie het park mooi vond. Daarop werd instemmend gereageerd. De bruggen zijn klaar, nog enkele bomen zullen worden geplant. Ze zien er fantastisch uit, passen uitstekend in de omgeving. De bruggen lijken erg op de vorige, maar met een vlakkere hellingsgraad en veilige reling van 1.30 meter hoogte.

En toen werd het lint doorgeknipt en het glas geheven en een nootje gedeeld. De bruggen waren kennelijk zo duur (of gewoon vergeten) dat dit er niet af kon. Jammer toch.

NLdoet – doe jij ook mee? 15 mei, 2021

For English, see below!

NL Doet is de dag waarop vrijwilligers zich kunnen inzetten voor de eigen straat en hun omgeving. Ook dit jaar wordt er weer gewerkt aan het verbeteren en onderhouden van onze wijk. Doe je mee?

Wat kan ik doen?

 • In je eigen straat

Kies in overleg met je buren voor een activiteit, zoals:

 • Adopteer een boomspiegel. Maak hem onkruidvrij en zet er plantjes.
 • Adopteer de straat met alle boomspiegels. Je vraagt dan aan de gemeente om de boomspiegels in de straat niet meer te schoffelen. De straat krijgt een bordje en beperkt budget van de gemeente om jaarlijks te voorzien in nieuwe planten.
 • Monteren van vlaggenstokhouders. De laatste tijd wordt er steeds meer gevlagd, zeker nu we een eigen ‘Vondervlag’ van de wijkvereniging hebben. Niet iedereen heeft al een vlaggenstokhouder en de montage is vaak een probleem. Typisch iets om samen met je buren aan te pakken!
 • Groene paaltjes verven. Dat is in vele straten al gebeurd. De resterende straten kunnen dit oppakken. Verf en kwasten zijn nog beschikbaar.
 • Opschonen straat. Met behulp van prikkers en grijpers het afval in de straat en op het plein opruimen. Er wordt gezorgd voor grijpers.

Heb je besloten welke klus het wordt? Overleg dan even met je straatcontactpersoon en meld je plan bij Germaine: secretaris@vonderkwartier.nl. Er is per straat een beperkt budget vanuit het Oranjefonds en de wijkvereniging voor bijv. plantjes, of misschien kun je materialen lenen van de wijkvereniging. En natuurlijk staat het jullie vrij om de activiteit af te sluiten met een gezamenlijke koffie of borrel, mits op voldoende afstand 😉

————

 • Voor de hele wijk

Wil je nog meer doen, of doet jouw straat niets en wil je toch in actie komen? Meld je dan even bij de werkgroep-openbare-ruimte@vonderkwartier.nl voor helpende handen bij:

 • Verwijderen van graffiti. We willen die verwijderen door aanplant van groen (hedera).
 • Helpende handen in de straten, bijvoorbeeld met paaltjes verven en vlaggenstokhouders monteren.

NL doet – doe jij ook mee?

—- English —-

NLdoet – will you join us?

NL Doet is a national day on which volunteers can dedicate themselves to their own street and surroundings. This year once again we will together work on the improvement and maintenance of our neighbourhood. Will you join us?

What can I do?

 • In your own street

Choose an activity together with your neighbours, such as:

 • Adopt a tree drip line (the area around a tree, aboveground). Remove the weeds and place plants there.
 • Adopt a street with all the tree drip lines. Ask the municipality (gemeente Eindhoven) to quit hoeing the tree drip lines in the street. The street receives a sign and is provided with a limited budget each year for new plants to place around the trees.
 • Install flagpole holders. Lately more and more people hang a flag out in our neighbourhood, especially now that we have our own ‘Vondervlag’. Not everyone has a flagpole holder yet, however, and attaching it to the house is often a problem. A typical action to undertake together with your neighbours!
 • Paint the green poles. In many streets the green poles have already received a new layer of paint. The remaining streets can still do this. Paint and paint brushes are available.
 • Clean up your street. Clean up the trash in the streets and on the square using trash pickers and paper pickers. These tools will be provided.

Have you decided what you would like to work on? Discuss it with the contact person of your street and share your plan with Germaine: secretaris@vonderkwartier.nl. There is limited budget available from the Oranjefonds and the neighbourhood association for purchases such as plants, or maybe you can borrow materials from the neighbourhood association. And naturally you are more than welcome to end the activity together with coffee or drinks, provided that you keep sufficient distance 😉

 • For the entire neighbourhood

Would you like to do more, or are there no activities in your street to participate? Please sign up with the werkgroep-openbare-ruimte@vonderkwartier.nl (work group public space, see here) to help out with:

 • Removing graffiti. We want to remove it by planting green (hedera).
 • Helping hand in the streets, for instance by painting the green poles and installing flagpole holders.

NL doet – will you join us?

Burendag 2020 4 oktober, 2020

UPDATE: zie voor een beeldverslag ook het fotoarchief!

Zaterdag 26 september was het in heel het land Burendag, en uiteraard ook in het Vonderkwartier. Dit jaar had de wijkvereniging vanwege de geldende beperkingen straten opgeroepen om per straat activiteiten te organiseren. De wijkvereniging had per straat 250 euro ter beschikking gesteld om activiteiten in de eigen straat te organiseren.

Het weer leek even spelbreker te worden, maar dat viel uiteindelijk gelukkig mee! In veel straten hadden de straatcontactpersonen samen met enkele buren het initiatief genomen om iets op touw te zetten. In vele straten bruiste het dus van de activiteiten. Er werd schoongemaakt, de trottoirs aangeveegd, voorgeveltuintjes aangelegd of, voorzien van nieuwe aanplant. Dode bomen werden gekapt en opgeruimd. In vele straten werden ook de vogelkasten opgehangen die door de gemeente waren verstrekt. Tussendoor werd er koffie gedronken en aan het eind van de zeer gezellige middag werd er – op veilige afstand! – geborreld en verder kennisgemaakt.

Voor het volgend jaar voor herhaling vatbaar, hopelijk dan met nog meer deelnemende straten!

Vergroening van het Vonderkwartier 5 juli, 2020

Afgelopen week heeft de werkgroep Kwaliteit Openbare Ruimte het Groenplan van de wijkvereniging alvast aangeboden aan de buurtcoördinator van de gemeente. Het plan – dat binnenkort ook hier wordt gepubliceerd – bevat actiepunten voor zowat iedere straat maar ook voor het Genderpark.

Samen aan de slag op Burendag

Wat de werkgroep nu alvast kan onthullen is dat zij op Burendag (26 september) samen met de wijkbewoners in ieders straat actief aan de slag gaat met vogelkasten, boomspiegels, voorgeveltuintjes, etc. Reserveer deze dag dus alvast in je agenda!

Prioriteiten

De werkgroep zal zich intussen buigen over de prioriteiten: welke werkzaamheden moeten en kunnen op korte termijn gebeuren? De wethouder van groenzaken wordt uitgenodigd voor een schouw. De wijk doet graag mee aan het beleid van de gemeente (actie steenbreek) om meer water via vergroening op te vangen.

(Verder) vergroenen van het Vonderkwartier 3 mei, 2020

De natuur begint in je achtertuin zo luidde een artikel in de Volkskrant van 30 april. Door de coronacrisis is ongetwijfeld veel tijd besteed aan de tuinen en tuintjes. Maar hoe staat het met de voor(gevel)tuintjes, het openbaar groen, de bomen, het plein, etc.? Wij, van de werkgroep Kwaliteit Openbare Ruimte hebben het idee uitgewerkt om eens goed te kijken naar de openbare ruimte in het Vonderkwartier. Die ideeën hebben we uitgewerkt in een notitie die wij binnenkort op deze site willen plaatsen. Eerst zijn we echter benieuwd naar jullie wensen/aandachtspunten.

Onze uitgangspunten: ‘steenbreek’ in tuinen en in openbare ruimte

Het Vonderkwartier beschikt over redelijk wat groen. Daar zijn we blij mee. Vanuit de wijkvereniging hebben we dat in het recente verleden gestimuleerd o.a. door het aanleggen van ‘voortuintjes’ (57 in totaal) en het adopteren van boomspiegels. Tegenwoordig heeft de gemeente het beleid in het kader van de actie “steenbreek” (het ontharden cq het vergroenen van je (voor)tuin). Hieraan willen we als wijkvereniging graag bijdragen door de bewoners zoveel mogelijk te stimuleren hieraan mee te doen. Maar het grootste deel van de openbare ruimte valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Hier kijken we vaak met plezier naar, maar toch ook vaak met misprijzen. We willen bevorderen dat de kwaliteit van de openbare ruimte wordt verbeterd en de actie “steenbreek” een succes wordt. Een rondgang door de wijk levert een flinke lijst met aandachtspunten op. Ze zijn bedoeld als activiteit om op korte of middellange termijn uit te voeren.

Jullie aandachtspunten: denk (en doe) mee!

Maar wat zijn eigenlijk jullie wensen/aandachtspunten voor je eigen straat?

 • heb jij een idee om onze wijk en/of jouw straat verder te vergroenen?
 • ben je ooit in een andere stad, park en of straat geweest die er zo mooi en groen was dat je deze zou willen aandragen als voorbeeld voor onze wijk?
 • ben je bereid om ook de handen uit de mouwen te steken en hieraan verder invulling te geven en mee te doen?

Mail naar : h.janssen125@chello.nl en/of rob.de.boer@gmail.com

Paaltjes schilderen (ronde 2) 3 juni, 2019

Met NL Doet hebben we al met een aantal enthousiaste buurtbewoners de paaltjes in onze wijk voorzien van een nieuwe kleur groen. Er is echter nog verf over en we zijn nog lang niet klaar. En dus gaan we voor de tweede keer aan de slag op zaterdag 15 juni. Kom je ook helpen?

We verzamelen om 10.00u op het Lodewijk Napoleonplein. Na afloop koffie en iets erbij bij het Vonderke.

Voor kwasten en rollers wordt gezorgd. Trek je zelf oude kleren en schoenen aan?

NL doet: help de wijk opfleuren! 2 maart, 2019

Op zaterdag 16 maart, tijdens NL doet, zal de werkgroep KOR op verzoek van enkele bewoners alle paaltjes (Amsterdammertjes) in de wijk een verfbeurt geven, zodat ze weer mooi donkergroen worden. Er hebben zich al enkele vrijwilligers gemeld van buiten de wijk, maar we nodigen wijkbewoners graag uit zich hierbij aan te sluiten – vele handen maken licht werk!

We verzamelen om 10.30u op het Lodewijk Napoleonplein voor ’t Vonderke. Voor kwasten, rollers, handschoenen en dergelijke wordt gezorgd. Doe je zelf oude kleren aan die tegen een (verf)spatje kunnen?

Update Vogelzangterrein Oktober 2018 30 oktober, 2018

Hallo buurtgenoten,

Er is na onze laatste update van augustus 2018 niet heel veel meer gebeurd. De bewoners van de Albertina van Nassau-even zijn met de gemeente tot overeenstemming gekomen over de achtertuinen.  Na lang aandringen vanuit onze werkgroep hebben wij uiteindelijk het parkeeronderzoek wat al in maart dit jaar heeft plaatsgevonden toegezonden gekregen. De strekking van dit onderzoek is dat er voldoende parkeerruimte in de nabijheid is om de extra parkeerdruk op te vangen die ontstaat door het verdwijnen ven de parkeerplaats. Het onderzoek adviseert om de openbare ‘Parking Philips Stadion ‘aan te bieden als alternatief voor de komen te vervallen parkeerplaatsen op het Vogelzangterrein.

Ons commentaar is dat we in algemene zin vinden dat de rapportage op een nogal laconieke wijze oplossingen aandraagt voor de teruggang in het aantal parkeerplaatsen in de wijk. Het komt erop neer dat het goed komt als de gemeente maar zorgt voor goede voorlichting aan parkeerders. Wij denken dat parkeerders in de praktijk eigenzinniger zijn. Zeker de suggestie van parkeren in de parkeergarage van PSV zal voor veel parkeerders niet aantrekkelijk zijn. In onze brief aan de gemeente gaan we specifiek op een aantal zaken in en sluiten we af met de aanbeveling dat er in het definitief ontwerp Vogelzangterrein zorgvuldiger aandacht wordt besteed aan de parkeeraspecten. 

In reactie op ons schrijven heeft de gemeente aangekondigd  “dat er in de tweede week van november een algemene informatiebijeenkomst volgt over stand van zaken bij de woningbouwplannen op terrein Van de Ven & Co en op het Vogelzangterrein. Dan zullen de ontwerpers laten zien hoe ver ze met de plannen zijn en welke opmerkingen uit eerdere bijeenkomsten ze hebben verwerkt. Bovendien zullen zowel ontwikkelaar Burgland als gemeente aangeven hoe de procedures van vergunningen en bestemmingsplannen verder gaan verlopen en met welke groepen we over specifieke onderwerpen zullen doorpraten.”

Wij houden jullie via de website en de nieuwsbrief op de hoogte van de vorderingen. Heb je vragen of wil je meedenken? Je kunt ons bereiken via vogelzang@vonderkwartier.nl